Lavterskeltur til Tømmermarka med Skien Turlag

Fellestur

Dato
19. oktober kl. 10:40
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer for
Alle
Arrangører
Lavterskelturer Skien, DNT Telemark , Skien Turlag

Utgangspunkt for turen er parkeringsplassen ved Bliva på Valebøveien. Vi følger blåmerket sti mot Geitevuvarden til rasteplass med utsikt til Bjordamskollen. Tilbaketuren går på skogsbilvei helt ned til Bliva. 

UtgangspunktetforturenerparkeringsplassenvedBlivapåValebøveien.VifølgerblåmerketstimotGeitebuvardentilrasteplassmedutsikttilBjordamskollen.TilbaketurengårpåskogsbilveiheltnedtilBliva.

For alle turer i lavterskelgruppas regi gjelder følgende:

Oppmøte: Parkeringen ovenfor Kiwi ved Skagerak arena senest kl 10.40

Ta med niste og kr 50 til evt. samkjøring. Turenes lengde normalt 3-5 km, varighet 3 timer.

Turene kan bli endret på kort varsel når vær og føreforhold gjør dette nødvendig. Det anbefales derfor at vi samles på det felles oppmøtestedet.