Friluftsskolen i Notodden uke 26 med oppmøte på Tinnemyra

Dette arrangementet er over!

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet, denne gang i Notodden og med oppmøte på Tinnemyra , for barn og ungdom, med hovedfokus på 9–12-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse vil være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 4 dager i tidsrommet 9-15. Det er et dagtilbud, og ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen er åpen for alle og er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftrådenes Landsforbund.  Vi har 25 plasser med fortløpende påmelding.

Over 4 dager vil deltakerene få være med på opplevelser relatert til friluftslivet i nærmiljøet.

Mål:
Friluftsskolen skal gi grunnleggende kunnskaper om natur og friluftsliv i kombinasjoner med aktiviteter og lek

Innhold:

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur

Programmet bestemmes av turleder og aktivitetsledere fra dag til dag. 
Vi ser for oss muligheter for natursti, humleorientering, fiske, bading, ut på tur, pluss masse lek og morro.

Vi møtes ved parkeringen ved Tinnemyra kl.0900 tirs-fre uke 26.  Alle dager avsluttes kl.1500

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige skader eller ulykker. Lederene er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.

DNT-arrangøren kan avlyse kurset på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder eller lignende Ved avlysning skal arrangøren av kurset, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

Dersom deltaker velger å avmelde:
DNT Telemark må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 14 dager før start: Det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 150,- per deltaker. 
• 14-8 virkedager før start: arrangøren beholder 50 % av arrangementets totalpris.
• 7-0 virkedager før start eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av arrangementets totalpris. 

Friluftsskolen i Notodden uke 26 med oppmøte på Tinnemyra

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet, denne gang i Notodden og med oppmøte på Tinnemyra , for barn og ungdom, med hovedfokus på 9–12-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne ...