Årsmøte, Gautefall Turlag

Foto: Eldbjørg Lia Ettestad

Bli med på årsmøtet i Gautefall Turlag! Møtet avholdes onsdag 28. februar, kl.18.30, i Smiekra Forsamlingslokale.

Saksliste:

Sak 1 Godkjenning av innkalling
Sak 2 Valg av møteleder og sekretær
Sak 3 Valg av to til å undertegne protokollen
Sak 4 Årsmelding for 2017
Sak 5 Regnskap for 2017
Sak 6 Driftsbudsjett for 2018
Sak 7 Handlingsplan for 2018
Sak 8 Vedtektsendringer
Sak 9 Innkomne forslag
Sak 10 Valg
Sak 11 Avslutning

Det blir enkel servering etter møtet.

Alle vel møtt!
Hilsen, styret i Gautefall Turlag

Skrevet av Katrine Tellsgård 22. februar 2018