Pinnebrødtur med Barnas Turlag Porsgrunn

Foto: Rebekka L. Øvre-Eide
Foto: Rebekka L. Øvre-Eide

Det var en fin, liten gjeng i ikke fullt så fint vær som la av gårde opp mot Årdalsåsen søndag formiddag 19. oktober sammen med Barnas Turlag Porsgrunn. Og hvilken fart det ble! Vi voksne måtte bare lange ut oppover lien. 

I enden av myren ble den nye traséen, som er oppkalt etter Syver fra POT, studert og tatt i bruk. Veldig bra sti, trapper og bro!  Det var litt vått både her og der underveis, men vi hadde alle skodd oss godt, så toppen ble nådd med et smil. 

Foto: Rebekka L. Øvre-Eide

Skrevet av Hanne Findal 20. oktober 2014