Hogst ved Hvitsteintjenn

Bildet er fra Topp7 2018.
Bildet er fra Topp7 2018. Foto: Katrine Tellsgård

I høst er det planlagt hogst i regi av AT Skog i området fra vanntårnet i Trommedalen og opp til Hvitsteintjenn i Skien kommune. AT Skog vil gjøre det de kan for å lage færrest mulige spor i naturen.

  • Dette er et mye brukt turområde og vi vil ta hensyn til friluftslivet ved at det settes igjen noe skog, spesielt ut mot vannet og ved gapahuken, forsikrer Finn Schøning, skogbruksleder i AT Skog, oss om. 

Hogsten vil være en kombinasjon av flatehogst og frøtrestilling, der enkelte trær vil stå igjen i hogstområdet.

  • Vi skal prøve å unngå å benytte de merka stiene for tømmertransport, men kryssing og transport på mindre strekninger vil være nødvendig, forklarer Schøning.

Mens drifta pågår vil det kunne bli noe redusert framkommelighet med bar/ tømmer i stiene. Etter hogst vil stiene bli ryddet og eventuelle kjøreskader vil bli reparert så fort som mulig. På grunn av sikkerheten vil det være nødvendig å stenge av enkelte stier med sperrebånd mens hogsten pågår. AT Skog og DNT Telemark ber om at sperringer respekteres.

Det vil bli satt opp plakater på de mest brukte stiene for å informere om hogsten. 

Vi håper alle vil ta nødvendige hensyn og ønsker dere mange fine høstturer framover!

Skrevet av Katrine Tellsgård 25. oktober 2018