Frivillighetens dag 2018

Foto: Jon Atle Holmberg

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet, og tid for å sette fokus på hvor viktig hver og en frivillig er for DNT Telemark og foreninger over hele landet, og for landet i seg selv.

Den Norske Turistforening (DNT) er en forening som er tufta på frivilligheten og hadde ikke eksistert uten den. I DNT Telemark er det mange hundre frivillige som hele året står på og bidrar med alt fra løypedugnader og turledelse, til arrangementer og styreverv. Blant disse finnes det unge og gamle. Hardbarka turentusiaster og ferskinger. Friske og syke. Men ingen av disse aspektene betyr noe i seg selv. Det som betyr noe er at hver enkelt bidrar med sitt, som til sammen utgjør en stor forskjell for demokratiet, velferdssamfunnet, økonomien og ikke minst, og kanskje aller viktigst, for folkehelsa.

Arbeidet som utføres av de frivillige i DNT Telemark er med på å legge til rette for at mennesker som før ikke kjente til friluftslivet eller hadde mulighet til å komme seg på tur, nå kan ferdes på merka løyper, besøke hytter og delta på fellesturer, kurs og arrangementer.

For mange kan også det å komme inn i frivilligheten bety svært mye om en står utenfor arbeidslivet. Pamela Montero er én av mange som har kjent på det å stå utenfor og måtte jobbe seg tilbake. Inn igjen i samfunnet. Inn i noe trygt. For henne ble det trygge frivilligheten.  

  • Jeg er jo på vei til å bli ufør nå, men som frivillig føler jeg at jeg kan fortsette å bidra i samfunnet, forteller Pamela.

Å bli ufør blir av mange forbundet med å ikke fungere i samfunnet ellers, forklarer hun. 

  • For meg er det så utrolig viktig å vise andre, både de som selv er eller har vært syke og de som ikke er det, at det er lov til å vise seg i samfunnet selv om en er ufør. Dette er en måte å kunne fortsette å yte noe for andre.

Pamela hadde tidligere en stressende jobb som konsulent i kommunen. Dette ble en jobb som skulle spise opp også hennes fritid. Til slutt tok stresset overtak både på hennes psykiske og fysiske helse. Det legene først trodde var epileptiske anfall, skulle vise seg å være forårsaket av stress. Derfra kunne veien bare gå oppover.

  • For meg ble det å få vite at jeg ikke hadde epilepsi, men rett og slett var for stressa, et stort vendepunkt, forteller Pamela.

Det var først da hun tok stresset på alvor at hun starta å finne mening andre steder i livet enn i jobben. Dette andre stedet ble som frivillig, ikke bare i Skien Turlag, Barnas Turlag Skien og i forskjellige prosjekter i regi av DNT Telemark, men også blant annet som yoga-trener på behandlingssenteret hun var på og som turleder i kommunen.

  • Det å være frivillig gir meg energi i stedet for å tappe meg for den, forklarer Pamela.  

Pamelas historie er blant dem som viser at frivillighet er noe større en seg selv. Dette skal vi markere litt ekstra i dag, 5. desember, men det er like viktig å huske på hver dag. 

Vi inviterer derfor alle frivillige til Tursenteret i Nedre Hjellegate 2 i Skien mellom 10 og 16 i dag, for å markere viktigheten av frivillige og frivillighetens viktighet. Da blir det en skikkelig kakefest til ære for alle frivillige i hele foreninga, selv om vi vet at det dessverre blir litt lang reisevei for mange. Vi vil uansett at hver og en av dere skal vite at dere betyr utrolig mye for foreninga! 

Skrevet av Katrine Tellsgård 5. desember 2018