Skogsdrift ved Ørnstjern

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Tanja Laitila

I de kommende ukene vil AT Skog drive med skogsdrift i området rundt Ørnstjern i Skien, men de vil som alltid gjøre sitt beste for å verne om naturen og sette færrest mulig spor. 

    Det er området i Ørnstjernlia øst for Ørnstjern i Skien som nå før jul vil bli påvirka av skogsdrifta. Utkjøring vil finne sted etter den gamle traktorveien og det er behov for noe graving også etter denne. Det vil si at turløypa "Ørnstjern rundt", med oppstart ved  Lensmannseter, vil bli påvirka. 

    Ferdselen vil i hogstperioden bli noe vanskelig, men rydding/oppussing vil finne sted så fort det er praktisk mulig etter drift. All hogst vil bli skilta med plakater sånn at det ikke skal være tvil om hvor en skal kunne gå. 

    AT Skog kan meddele at de nå er ferdig med hogsten oppe ved Hvitsteintjenn. Oppussing av noen kjøreskader gjenstår grunnet at det nå er for fuktig, men dette vil fikses så fort det blir tørrere.

    Tross at en i en liten periode framover må vise respekt for skogsarbeidet ønsker vi dere alle riktig god tur i Skiensmarka framover!

    Skrevet av Katrine Tellsgård 4. desember 2018