Frivillige klare for nye utfordringer
i Klart det går Telemark

Foto: Tone og Catherine

I september dro Cathrine og Tone,  to flinke frivillige fra DNT Tilrettelagt-gruppa "Klart det går Telemark", på seminar. Seminaret samlet 80 mennesker fra hele Norge, og ble arrangert på Valnesfjorden Helsesportsenter utenfor Bodø. De to dagene var spekket med foredrag og aktiviteter som var relevante for alle som arbeider med voksne, ungdommer og barn med fysiske funksjonsnedsettelser, men også med mennesker med psykiske utfordringer. Les Tone og Cathrines sammendrag av seminaret her. 

Tekst: Cathrine Onsøien og Tone Mikelborg

Hovedtema ved alle aktiviteter og foredrag var naturen som arena for mestring og læring. Vi var så heldige at DNT Telemark spanderte dette seminaret på oss, og etter endt opphold var vi enige om at vi satt igjen med erfaringer og kunnskap som var relevant for vårt frivillige engasjement i Klart det går.

Uterehabiliteringskonferansen tok for seg både det fysiske og det psykiske hos mennesker.

Konferansen tok opp hva som skjer med mennesker med nedsatt funksjoner eller psykiske problemer når vi kommer ut. Hva som skjer med hjernen og kroppen vår i frisk luft, når vi ser og hører bekken sildrer, når vi ser dyr og er med dyr, sitter rundt ett bål og snakker eller er helt stille.

Den tok også opp det med å flytte behandlingen fra ett terapi rom, treningsrom til ut i naturen. Det er naturens elementer som farger og lyder som gjør oss godt. Det er også ofte lettere å snakke når bruker selv er klar for det når vi er ute. Samtalen kommer da ofte mer naturlig. Fint samtalested er f.eks. rundt ett bål.

Vi beveger oss mer ute enn inne. Det er mer plass og mange muligheter. Vi kan tilrettelegge med hjelpemidler som gjør at mange kan klare ting de ikke trodde de ville klare.

Når det gjelder hjelpemidler til ute bruk, er det viktig å se at det er ting som er lett å bruke og tilpasset godt, slik at det virkelig blir brukt.

Hva ser vi frivillige med deltakerne i Klart det går?

Vi ser hvor mye de faktisk klarer og bevege seg når de er ute og når det er tilrettelagt slik at de mestrer. Vi ser at de klarer å finne ut av hva de liker, hva som driver de til å holde seg aktive. At samtalen, nærheten er viktig for å komme litt i dybden hos deltageren, og finne ut deres verdier i livet.

Å motivere og tilrettelegge ut fra dette perspektivet.

Det er viktig at det ikke kommer for mange store, utfordrende og overraskende hinder. At de kan forberede seg i forkant, og vet ca hva de vil møte i løpet av dagen. Det er viktig for de med CP, MS og andre kroniske tilstander at de kan porsjonere ut kreftene riktig, så de holder ut hele dagen. At de kan spare energi, der det trengs ,dette er energiøkonomisering. Energiøkonomisering er viktig å lære seg for disse brukerne, også viktig for oss frivillige og hjelpere og vite om. Så god informasjon og planlegging i forkant er veldig viktig for disse deltagerne.

Et av foredraga handla om bruken av dyr i dette arbeidet.

Det med å trekke inn dyr, er også gjort i Klart det går med hundekjøring. Har da ikke hatt så fokus på hva hunder gjør med oss, men mest at det er fin aktivitet med hundekjøring.

Lærte mer nå hvilken effekt bare det å være med hund/hest o.l. har. Det skaper ro, varme, trygghet. Det er noe vi kan bruke mer av.

Som frivillig var konferansen veldig nyttig og lærerik, og vi fikk en mer faglig tyngde. Vi møtte også andre som arbeidet med det samme, både som frivillige i organisasjoner, og som fysioterapeuter, ergoterapeuter osv i kommuner og helsevesen. Dette ga oss sjansen til å skaffe oss nye bekjentskaper som var interessert i det samme. Vi fikk prøve hjelpemidler, og fikk se mange praktiske løsninger til hjelp ved f. eks padling, teltliv osv. Dette var veldig nyttig, og det var fint å se at det finnes billige og gode løsninger som en faktisk kan lage selv.

I Valnesfjorden fikk vi kunnskap og erfaringer som vi tenker støtter opp om det frivillige arbeidet vi gjør i Klart det går. Vi fikk nye ideer til aktiviteter og måter å tilrettelegge, men vi fikk og bekreftet at arbeidet vi gjør er viktig og at vi gjør mye allerede som er effektfullt. Vi ble presentert for forskningsresultater og høre prosjektbeskrivelser som støttet arbeidet som Klart det går og DNT Telemark gjør. Arbeidet er viktig og må videreføres.

Vi som har vært frivillige i Klart det går en stund, ser at prosjektet har utviklet seg. Turene er mer krevende og avanserte, deltagerne og de frivillige er flere, og vi er opptatt av at deltagerne skal være mer aktive og ansvarlige for sine egne turer. Disse tankene fikk vi understøttet og bekreftet i Valnesfjorden.

Skrevet av Katrine Tellsgård 11. desember 2018