Stordugnad på Solumhytta

Vi var 18 deltakere, se vedlagte liste, som startet fra byen kl. 09.30 og var tilbake kl. 18.30, dvs. 9 timer, og med 18 deltakere blir det 162 timer.  I tillegg kommer forberedelse og etterarbeid for dugnadsledere. Torbjørn rapporterer sine timer.  Jeg anslår ca. 8 timer (inkl. innkjøp, matlaging og planlegging).

Snekring

To av mønebordene på nordveggen ble tatt ned fordi de var råtne og erstattet med nye - som Torbjørn hadde anskaffet og malt på forhånd.  Det viste seg å være mye vanskeligere og mer tidkrevende å skifte dem enn beregnet.

Materialer til bord og benker på uteplass var kjørt opp i vinter, og gjengen snekret to bord som er plassert på fjøsmuren.  Det ble også laget benker av store kubber med planker over – samme type som de som står der fra før.  Det gjenstår å lage nye bord/benker på uteplassen under fjøsmuren til erstatning for de som står der i dag og som er råtne.

Bord til platting over bekken er båret opp, men jobben må vente til hogsten er ferdig.  Det er mulig å hente vann i bekken, men ikke enkelt for ukjente, for den er delvis gjemt mellom tømmerstokker.  Brønnen er tilgjengelig, men stien bort dit er ikke merket etter hogst.

Ved

På forrige dugnad spurte vi en av maskinkjørerne om de kunne tenke seg å kjøre opp noen stokker til oss, og de hadde lagt en stor stabel av flott bjørk klar like ved hytta.  Per Lindkjenn skar opp alt og anslo det til å være mellom halvannen og to favner.  All veden ble kløyvd av en flott gjeng sterke karer og kvinnfolk, og den ligger nå i en stor haug til tørk nedenfor langveggen.
Veden som ble kjørt opp i vinter ble stablet opp i uthuset, og det er gjennomført grundig rydding slik at det er klart til å legge opp den nye veden til høsten.  

Opplegg

Gjengen ble fordelt på tre lag: med hver sin «lagleder»: Torbjørn hadde ansvaret for snekkergjengen, Åse for vedfolket, og Liv for malerne.  Det var mye å bære opp, både av redskap og annet, maling, pensler, stiger, sager, materialer, verktøy, bensin og olje, white spirit, gassdunk,  mat og drikke m.m.

Maling

Hele hytta ble rødmalt – også kebonyveggen – med unntak av innsiden av rekkverket på verandaen, som må vaskes først, og veggene på verandaen.

Mønebordene på gavlveggene ble ikke malt (med unntak av de nye bordene).  Det er nødvendig med sikring for å få malt disse, spesielt på nedsiden.  Vi har heller ikke malt vinduer, det ble det ikke tid til. De er for øvrig i dårlig forfatning, og antagelig ikke enkle å male, det er dessuten en stor jobb. Toppbordet på verandaen gjenstår å hvitmale, men det er en bagatell i denne sammenheng.

Innetjeneste

Desiree monterte og sydde sammen nye trekk til putene i sofabenkene i stua.  Hun sørget også for å holde gjengen med kaffe og kaker og kald drikke, og serverte betasuppe med brød til, utpå dagen.

Dette var en flott dugnad med stor innsats fra deltakerne.  God stemning og en strålende gjeng!

Skien, 7. juni 2015     Liv Østbye-Pedersen

Tekst og foto: Torbjørn Gurholt