Inviterer til åpen dialog om nye Mogen

Mogen nå og skisse av nye Mogen.
Mogen nå og skisse av nye Mogen. Foto: Snøhetta.

Det blåser friskt rundt Mogen om dagen etter NRKs artikkel om planene våre for ny hytte. Vi setter pris på de ulike meningene som er delt, både de rosende og de skeptiske.

Tekst: Jon Atle Holmberg, daglig leder i DNT Telemark

Det viser at det er mange som har et forhold til Mogen, og som engasjerer seg for veien videre. Dette er en hytte og et prosjekt utenom det vanlige og vi forstår at det skaper debatt. Derfor har vi hele tiden vært opptatt av en åpen prosess hvor folk kan komme med innspill og ideer. De fleste som har blitt presentert bestillingen og planen i sin helhet, har blitt positivt overrasket over hvor godt miljø-, kultur- og naturgrunnlag er ivaretatt. Derfor skulle jeg ønske at NRK i sin artikkel også hadde med stemmene til den delen av lokalbefolkningen som har fått planene presentert og som mener at dette vil bli bra for bygda.

Miljø og bærekraft viktigst
Utforming og fargevalg er viktig, og vi vil være lydhøre for gode alternativer som ivaretar prosjektets overordnede målsettinger. Vi håper likevel ikke dette prosjektet strander på grunn av dette. For nye Mogen står bærekraft, miljø, natur og kulturgrunnlag fremst. Skal vi nå våre ambisjoner må vi tåle at noe blir annerledes. Vi må for eksempel tåle at torvtak erstattes av solceller, tørre å utfordre det etablerte og teste det ukjente. Flate tak og snøutfordring er noe vi ønsker å løse, fremfor å si det er umulig. Vi må tørre å stole på ingeniørenes beregninger og tilbakemeldinger vi har fått av lokale kjentfolk. At Mogen er knyttet til strømnettet og har relativt enkel tilgjengelighet, er en unik mulighet. Her kan vi prøve og feile med tekniske løsninger som kan komme andre tilgode. 

Valget av arkitekt var ikke tuftet på arkitekt alene, vi valgte Powerhouse-alliansen som Snøhetta er en del av. Skal vi bygge Norges råeste miljøhytte, var det naturlig å henvende seg til de fremste miljøene som setter de strengeste kravene. Utover dette er det et klart mål å bruke lokale ressurser i gjennomføringen.

Lær mer 26. januar
I forhold til bestillingen, er vi fornøyde med resultatet de har levert oss. Miljøambisjonene er ivaretatt, hytta faller godt inn i terrenget, og den er vesentlig mindre enn eksisterende bygningsmasse. For å fange opp dette må vi få anledning til å vise prosjektet i sin helhet. Derfor gleder vi oss til presentasjonen vi skal ha for Møsstrond bygdelag 26. Januar. 

Dagens hytte er i all hovedsak et resultat av gjeldende byggeskikk og materialvalg fra siste oppgradering i 1976. Å rive den eksisterende hytta mener vi dermed er et beskjedent inngrep i forhold til kulturarv.  Men bak kledningen finnes elementer av kulturhistorisk gull, som i dagens hytte ikke er tillagt synlighet og verdi. I en ny hytte skal vi ta frem og bruke disse elementene, nettopp for å formidle og verne om kulturhistorien. Blant annet skjuler eksisterende spisesal en gammel tømmervegg frå den opprinnelige hytta, likeledes er halve Kvithytta ei skjult tømre vi ønsker fremheve. Materialvalg registrer jeg at vi er enige med de fleste om. Det blir naturstein og robust treverk som vil prege Nye Mogen, fortrinnsvis kortreist.

Tett dialog med Villreinsenteret
Elementer som friluftsparadokset, ferdsel på Hardangervidda og villrein er en viktig del av prosjektet. Derfor har vi positiv dialog med Villreinsenteret om hvordan Mogen kan spille en rolle i et slikt perspektiv. I det perspektivet må vi tåle diskusjoner som spenner fra Turisthytta som naturformidler og ferdselsregulator, til nedleggelse av hytta av hensyn til villrein. 

DNT Telemark har ingen prestisje i å videreføre driften av Mogen Turisthytte, men vi ønsker det fordi vi mener Mogen vil gi kommende generasjoner naturopplevelser for livet. Samtidig ønsker vi å være bidragsytende til å opprettholde et av næringsgrunnlagene i området.

Vi vil høre fra deg!
Dialog og samspill med lokalbefolkning og berørte parter er avgjørende. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med lokale aktører som vil tre inn i arbeidsgruppa, når vi skal gå fra forstudie til forprosjekt. For DNT Telemark er det viktigste å formidle hele bildet og idégrunnlaget. Vårt mål er å bygge Norges råeste miljøhytte, en hytte for våre barns barnebarn. Da er bærekraft, miljø, natur og kulturgrunnlag avgjørende elementer å ha med. Vi mener forstudiet til nye Mogen ivaretar disse elementene på en god måte, men er avhengig av tilbakemeldinger fra publikum. Derfor ser vi frem til 26. Januar, og håper på stort oppmøte av skeptikere, heiagjeng og ikke minst NRK. 

Mer om nye Mogen kan leses her.

Med vennlig Hilsen 
Jon Atle- DNT Telemark

Skrevet av Katrine Tellsgård 18. januar 2019