Hundrevis gikk kyststien i Bamble

Bamble Turlag har montert to elektroniske tellerpunkter på kyststien i Bamble. Det var hundrevis og nærmere bestemt over 800 stykker som passerte disse to punktene.  

Se den fine saken

PD la ut på nettsidene sine 
Se statistikken for brukere av kyststien under

  • De venstre søylene er for Langsundshalvøya, de høyre er for Vest Bamble
  • De to fargene på hver søyle viser hver sin retning folk har gått. Vi er foreløpig ikke så opptatt av å vite dette.
  • Den første uken tellerne har vært i drift har ganske nøyaktig 1000 personer passert de to tellepunktene