Har skolen din lyst til å være med på å etablere et friluftstilbud for ungdom?

I DNT Telemark har vi en målsetting om å etablere 10 nye ungdomsgrupper i løpet av de neste tre årene. I den sammenheng ønsker vi å etablere lokale friluftslivstilbud for aldersgruppen 12-16 år tuftet på frivillig innsats fra unge, voksne. 

Vi ønsker å samarbeide med ungdomsskoler og FAU- grupper slik at aktivitetene kan foregå i skolens nærmiljø etter skoletid, samt å rekruttere frivillige fra foreldregruppen som vil få kurs i turledelse og friluftslivsaktiviteter slik at de kan drifte aktiviteten. Det vil være mulig å søke om ekstra tilskudd til opparbeidelse av et friluftslivsområde i skolens nærmiljø eller friluftslivsutstyr som kan brukes i undervisningssammenheng. Høres dette interessant ut, ta kontakt med prosjektleder, Amalie Lund Holth på amalie.holth@dnt.no eller på telefon: 45433741.

Skrevet av Amalie Lund Holth 10. mai 2019