75 år siden Gongeleiren

Blomster på minnesmerket
Blomster på minnesmerket Foto: Tor Suhrke

I mai 1944 ble skauguttleiren - Gongeleiren - etablert hvor 73 ungdommer fra Bamble søkte tilflukt for å unndra seg arbeidstjeneste beordret av Vidkun Quisling for 75 år siden. Seks måneder senere  ble leiren oppdaget av tyskerne og to av ungdommene mistet livet.

I anledning jubileet har Bamble Turlag sammen med Dørdal Velforening rustet opp og blåmerket den 4,5 km lange turen fra Kretshuset på Dørdal til Gongeleiren. Søndag 2. juni ble det arrangert en tur fra Dørdal opp til Gongeleiren med nedleggelse av blomster på minnestedet.


Underveis kunne Kåre Bråthen fra Dørdal Velforening orientere de snaut 40 deltagerne om nye E 18 ved Sprangfoss bru og gårdsbrukene Fosstveit og Gonge før det ble matpause i sola oppe ved minnestedet. Kåre Bråthen orienterte levende om livet i leiren og dramatikken da tyskerne kom 23. november 1944, før blomster ble nedlagt av en av de aller yngste fra Dørdal.


Fra leiren er det nå også blåmerket sti langs Tråvannsåsen frem til utkikksposten hvor tyskerne ble oppdaget og videre ned på Gongeveien. Bamble Turlag vil senere i år sette opp en informasjonstavle i nærheten av minnesmerket hvor kart og historien om Gongeleiren skal fremgå, noe som vil være til nytte for senere besøkende.