Skogsdrift ved Solum
- følg alternativ sti fra Voldsveien

Foto: Katrine Tellsgård

AT Skog og Skien Kommune melder om at det i høst vil bli hogst i området rundt Hvitsteintjenn. Skien Turlag ber alle turgåere vise hensyn og vil påse at området ryddes kort tid etter arv

Melding fra AT Skog

De konkrete områdene hogsten vil finne sted på er Brentås, Sørtjern og Mauråsen i Solum. AT Skog er klar over at dette er områder som er mye brukt som turområder, og vil vise hensyn til dette. Hogstdrifta starter opp i løpet av uka. 

​​​​​​​Melding fra Grenland Landbrukskontor: 

Skien kommune vil foreta hogst langs nedre del av stien fra parkeringen ved Voldsveien og mot Hvitsteintjenn. Stien vil da ha redusert framkommelighet, og vi anbefaler at alternativ sti benyttes i denne perioden. Alternativ sti starter i nedre enden av parkeringsplassen. Det er hengt opp plakater med kart.

Vi henstiller også til å parkere på innerste del av parkeringen slik at tømmerbiler får snudd. Vennligst hold god avstand til skogsmaskinene. 

Etter hogstene vil vi rydde stiene og plante ny skog.

Skrevet av Katrine Tellsgård 8. oktober 2019