51 frilufts- og naturvernforeninger ut mot vindkraft i Sørøst-Norge

51 frilufts-, naturvern og brukerforeninger, med et medlemsantall på over 40 000 medlemmer, går nå ut mot om vindkraft i grenseområdene mellom Vestfold, Telemark og Buskerud.

I tre måneder har foreningene jobbet med en 75 siders høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energiverk (NVE), der de dokumenterer natur- og friluftsverdiene i området.

Det foreslåtte vindkraftområdet omfatter kjente tur- og naturområder som Skrimfjella, Sauheradsfjella, Sveinsbufjellet, Vindfjell, Heia og Merkedammen-Trollsvann.

– Dette er det største, gjenværende «villmarksområdet» i vår region. Både mht størrelse og aktivitet er dette heiområdet sammenliknbart med Nordmarka. Ja – dette er vårt «Nordmarka»! sier leder av Den Norske Turistforening (DNT) Telemark, Jon Atle Holmberg.

En «hot spot» for naturmangfold

De 51 foreningene har utarbeidet en rapport som beskriver viktigheten av området: 

Hele 20 turistforeninger-, jeger- og fiskerforeninger, o-lag, speidere, m.m, har aktiviteter i det innsirklede området. De drifter 32 hytter som er åpne for allmennheten. Bare i heiområdet Skrim-Sauheradsfjella-Vindfjell ligger over 150 fiskevann.

Innenfor tre kvarters reisetid huser området en befolkning på nær 500 000 mennesker.

– Vestfold, Grenland og nedre del av Buskerud er en «hot spot» for naturmangfold i Norge. De geologiske og klimatiske forholdene gjør området svært rikt og variert mht skogtyper, insekter, fugler og dyreliv, sier lederen av arbeidsgruppa som har utarbeidet rapporten, Torgeir W. Skancke.

I rapporten beskrives alt fra sjeldne naturtyper som gamle, rike, edelløvskoger til gamle barskoger med naturskogspreg. Det eldste dokumenterte grantreet er 447 år gammelt. Fire – seks kongeørnpar lever i området, sammen med en rekke andre sjeldne og truede arter. 

Sjeldent geologisk landskap

Naturvernerne peker også på landskap- og geologiske verdier:

– En stor del av området omfattes av Gea Norvegica UNESCO Global Geopark, som er unik i sitt slag i verden. UNESCOS geoparker er likestilt med verdensarvområdene, sier Skancke.

De 50 organisasjonene peker i rapporten på betydelige kunnskapsmangler i NVEs forslag til vindkraftområde 4.

Det var 1. april i år at NVE foreslo 13 områder i landet som del an en ny, nasjonal ramme for vindkraft på land. Heiområdene i «Analyseområde 4», fra Sauherad i nordvest til Sandefjord i sørøst, ble betegnet som «et av de mest egnede vindkraftområdene» i Norge».

Skrevet av Katrine Tellsgård 2. oktober 2019