UT PÅ TUR MED TTF starter opp igjen 19. august

19. august har vi høstens første tur. Turprogrammet for høsten er på vei, og vil bli utdelt på turen 19. august, og ellers lagt frem i TTF-butikken, samt på turistforeningens nettside.

Vi ser frem til mange fine turer ut over høsten.