Tilbud om familiemedlemsskap

– Kom deg ut-dagen søndag 6. september

Telemark Turistforening og DNT tilbyr fra og med 2016 familiemedlemskap.

I forbindelse med Kom deg ut-dagen 6. september inviteres alle familier til å tegne familiemedlemskap for 2016. Ved tegning av nytt medlemskap denne dagen vil en også få rett på vanlige medlemsfordeler ut året 2015.

I et familiemedlemskap kan det være inntil 2 voksne og et ubestemt antall barn og ungdom under 26 år i samme husstand. Det er krav om at det skal være et hovedmedlem som del av familiemedlemskapet. Hovedmedlemmet får tilsendt felles faktura. Det er kun ett medlemsblad og en årbok pr familiemedlemskap. Alle blir individuelle medlemmer og får eget medlemskort. Alle skal også ha samme adresse. Det gir tilbud om overgang til familiemedlemsskap i forbindelse med kontigentkravet for 2016.