Vi er på flyttefot!

Skisse av mulig fasade i Torggata 15.
Skisse av mulig fasade i Torggata 15.

Etter 12 år i Nedre Hjellegate flytter DNT Telemark til nye lokaler i Torggata 15, og setter med det startskuddet for en gammel drøm og langsiktig målsetting.

Vi har lenge visst at vi må gjøre noe med tanke på nye lokaler. Eksisterende lokaler er ikke arealeffektive og ideelle til de behovene organisasjonen har i dag. I tillegg sparer vi penger ved å flytte til Torggata. De nye lokalene gir oss en sentral plassering i fylket og mer synlighet i bybildet. Med kollektivt knutepunkt rett utenfor døra, starter turen bokstavelig talt på dørterskelen med "Bussen til bushen". Med park rett utenfor døra på begge sider, får vi enkel tilgang til grøntområder der vi kan synliggjøre aktiviteten vår i sentrum. Flyttingen gjør det også enklere å være frivillig i DNT Telemark. I de nye lokalene får vi hyggeligere inngang og arbeidsstasjoner for frivilligheten, og enklere lagertilgang.

Aktivitetssenter

De nye lokalene skal være et aktivitetssenter for tur- og friluftslivsinteresserte med mulighet for aktivitet både tidlig og seint. Her skal man kunne møte likesinnede, planlegge turer, ha kurs, møter, foredrag og samlinger. Det er den frivillige aktiviteten som er kjernen i det vi driver med, og møte- og kursrommet vil derfor ligge lett synlig og tilgjengelig fra Skien bussterminal. Her skal det være tydelig åpne dører og rom for både gamle og nye frivillige og medlemmer. I tillegg vil DNT Ung Telemark ha sterk medvirkning på utforming og bruk. Får de det som de vil, med tillatelse fra kommunen og nødvendig finansiering, blir det utvendig klatrevegg på sydveggen. 

Vår butikk og tursenter holder nå stengt, men åpner igjen i Torggata i uke 6. Da kan man igjen komme innom for å finne turutstyr og få hjelp til turplanleggingen.  

Friluftslivets hus

Friluftslivets hus er en drøm vi sammen med Fylkeskommunen har båret på lenge, og som vi nå får realisert. Målet er å samle og styrke et til tider fragmentert friluftsliv. NMBU har i en rapport for Helsedirektoratet konkludert med følgende: Naturen og friluftslivet er nordmenns absolutt foretrukne arenaen for aktivitet, fritid og rekreasjon. Likevel taper friluftslivet kampen om ressursene

Hovedårsaken til dette, er at friluftslivet er for dårlig organisert. Det ønsker vi å gjøre noe med, og vil invitere andre friluftslivsorganisasjoner til samlokalisering med oss. Dette er også ønsket fra blant annet fylkeskommunen, som er tydelige på at de ønsker økt samhandling med frivilligheten for å oppnå en mer helhetlig satsing på friluftsliv i fylket. 

Skisse av mulig design for nye lokaler.
Skisse av mulig design for nye lokaler.

Frivillig innsats

Som ideell organisasjon er det begrenset med midler til å gjøre de store løftene med en gang. I første omgang vil fokus ligge på å få lokalets rammer på plass. Gjenbruk og dugnad blir nøkkelen. Vi kommer til å ta med oss mye av det vi har fra før, og arver noe av huseier som disponerer lokalene i dag. Vi har allerede fått hjelp både med interiør fra andre bedrifter og med selve oppussingsjobben fra frivillige. 7. januar var den store flyttedagen, og rundt 30 frivillige ble med på å lempe og bære. 

Vi setter pris på all den hjelp vi har fått til nå!

Et steinkast unna våre gamle lkaler i Hjellen ligger Torggata 15 og venter.
Et steinkast unna våre gamle lkaler i Hjellen ligger Torggata 15 og venter. Foto: Google maps
Torggata 15 sett fra fugleperspektiv.
Torggata 15 sett fra fugleperspektiv. Foto: Google maps

Skrevet av Katrine Tellsgård 29. november 2019