Klart for ny Heigeitildag søndag

Heigeitilløypa: Søndag går den årlige fellesturen på Heigeitilløypa mellom Holmevatn på Kyrkjebygdheia og til turistsenteret 

på Gautefall.

Førstkommende søndag 30. august er det igjen klart for en ny fottur på den knapt 20 kilometer lange turløypa fra Holmevatn på Kyrkjebygdheia i Nissedal og til Gautefall. 

For sjuende gangen arrangerer Gautefall turlag den årlige fellesturen langsetter heia mellom Kyrkjebygheia og Gautefall. Turen går mest i Nissedal, langsmed små og store vann, forbi gamle, nedlagte setrer og til topper med vide utsyn over skog og fjell og hei i en av de få, små rester av villmarksnatur som ennå finns igjen mellom de to store turistutbyggingene på heia. Turlaget har lagt ned et stort arbeid for å få til en av de første DNT-løyper i dette distriktet.

For de som vil delta på turen må de melde seg på til turleder Olaf Kristoffersen, forteller arrangøren. Dette er for å få en oversikt over antall deltakere som skal fraktes i buss fra møtestedet på Gautefall skisenter og inn på startpunktet på Kyrkjebygdheia. Arrangøren oppfordrer folk til å ta med god niste, fordi en regner med å måtte gå i om lag seks timer før en er framme ved målet igjen. Arrangøren håper på at det også denne gangen vil være mange som vil gå en heitur i det særs flotte terrenget. På denne tida av året er det fantastisk flott å gå i heia! (kph)

Møt opp på Gautefall skisenter kl. 9.00. Felles kjøring med buss til startpunktet Holmevatn på Kyrkjebygdheia, kun kr. 150,- pr. person for bussen. Planlagt framme på Gautefall skisenter, og bilene, cirka kl. 17 – 17.30. Påmelding og informasjon til turleder Olaf Kristoffersen på telefon 996 93 273.

Heigeitilløypa går blant annet langs gamle seterstier på Kyrkjebygdheia, med fin utsikt til Skornetten og Holmevatn, konstaterer Tollef Moen (t.v.) og søndagens turleder Olaf Kristoffersen.

Heigeitilsteinen er en helt spesiell stein i grensa mellom 14 grunneiere og tre kirkesogn; Nissedal, Treungen og Tørdal. Her er det Karin Olsen fra Grimstad som beundrer det flotte grensemerket.

Det er passende å ta en liten rast ved den unike Heigeitilsteinen på Nissedalsheia når en vandrer den 18 kilometer lange Heigeitilløypa. På bildet orienterer Jon Ingebretsen (t.v.) om diverse naturfenomen.

En av stoppa på turen blir ved den flotte Tjennhuken ved Dei store tjennane, og da er det fire lettgåtte kilometer igjen til Gautefall.