Ildsjeler utfordrer politikere

Jon Atle Holmberg oppfordrer alle som er engasjert i frivillig arbeid å delta i "Den store frivillighetsdebatten" på Skagerak Arena onsdag kveld. 

Forum for frivillighet utfordrer politikerne i Telemark og inviterer til spenstig frivillighetsdebatt på Skagerak arena onsdag 2. september.

– Vi vil sette frivillige og frivillighetens rammer på dagsorden i oppkjøringen til kommune- og fylkestingsvalget. Frivillige organisasjoner bidrar til gode oppvekstvilkår, fellesskap og livskvalitet og er en av hjørnesteinen i folkehelsearbeidet. Alle de politiske partiene understreker viktigheten av det frivillige arbeidet, men de frivillige organisasjonene opplever i liten grad å bli tatt med og regnet med når tiltak planlegges og midler skal fordeles, forteller Jon Atle Holmberg, daglig leder i Telemark Turistforening. 

Han er sammen med Telemark idrettskrets, Telemark Røde kors, Der du bor Grenland og Kirkens SOS engasjert i Forum for frivillighet. Forumet er en del av Regional Strategi for Folkehelse i Telemark og har som mål å styrke det frivillige arbeidet i Telemark.


Onsdag 2. september kl. 18:00 har forumet invitert de politiske partiene i Telemark til debatt på Skagerak Arena: «Frivillighetens kraft! Den store frivillighetsdebatten». Her må de svare for hva DE vil gjøre for å få frivilligheten til å blomstre lokalt. 

Tom Berntzen leder debatten, toppkandidater stiller

Tidligere nyhetsredaktør i NRK, Tom Berntzen, skal lede debatten. De politiske partiene stiller med sine toppkandidater og her vil de møte engasjerte frivillige til en spennende debatt.

- Politikerne vil bli utfordret på hva de vil gjøre for å skape gode og forutsigbare rammer for frivilligheten og styrke den frivillige innsatsen i kommunene.

- Mange mennesker legger ned enormt mange timer med frivillig arbeid. Mens frivillige organisasjoner hylles i festtaler og partiprogrammer, er det mange kommuner som kunne lagt bedre til rette for frivillig innsats i sin kommune, fortsetter Holmberg.

- Med tettere samarbeid og bedre økonomiske rammebetingelser kunne kommunene utløst enda større frivillig aktivitet i lokalmiljøene.

Holmberg oppfordrer alle som er engasjert i frivillig arbeid om å møte opp og delta i debatten onsdag kveld.

- Dette er en unik mulighet til å få høre hvordan politikerne vil omgjøre honnørord til praktisk politikk.

Paneldeltakere
Fra politiske partier

AP: Tone Berge Hansen 
FRP: Knut Magne Johansen
Høyre: Gunn Marit Helgesen
KRF: Hans Edvard Askjer
SP: Terje Riis Johansen
SV: Ådne Naper
Venstre: Olav Kasland

Fra frivilligheten

Der du bor Grenland: Gisle Lunde
Kirkes SOS: Ole Ragnar Helgen, styreleder
Telemark idrettskrets: Guri Ramtoft, styremedlem i Norges idrettsforbund fra Telemark
Telemark Røde Kors: Tone Sissel Kise, styreleder Telemark Røde Kors og landsstyremedlem i Norges Røde Kors
Telemark Turistforening: Marie Skyer, DNT Ung Telemark