Tømmermarka med Lavterskelgruppa

Foto: Torhild Aarhus

Onsdag 26/2 ble 44 turglade med til skogene i Tømmermarka.

Torhild Aarhus

Etter opprinnelig plan skulle lavterskelturen gått til Bakkestranda, men ettersom de færreste av oss er glad i å gå på asfalt ble turen endret. På skogsveien østover fra Bliva har det blitt mye åpnere og lysere etter mye hogst i området. Ved snuplassen ble rasten i dag ved bål/ benkeplassen.                                                   

På turen tilbake delte flokken seg, noen gikk samme vei tilbake, noen ønsket å velge stien. Vi har oftest nok turledere til å foreta slike valg.                                                           

Takk for dagens tur til alle og vel møtt igjen neste onsdag!

Skrevet av Katrine Tellsgård 27. februar 2020