Gratis seminar for lærere, rektorer og ansatte i grunnskolen.

Telemark fylkeskommune og Telemark Turistforening inviterer til uteskoleseminar for lærere, rektorer og ansatte i grunnskolene i Telemark.

Seminaret «Fagene flytter ut» tar for seg hvordan læringsmålene i forskjellige fag kan nås i skolegård eller ute i naturen.

Se mer her!