Naturstier på Jarseng

IF Ørn har 2 naturstier på Jarseng, hhv 2 og 4 km. Begge stiene har i år blitt oppgradert med bedre merking og nye plakater.

Naturstiene har utgangspunkt fra Jarseng  Sportsstue.

2 km naturstien følger skiløypa mot Ramsåstjern og videre turløypa mot Stulen og Bakkeskauen, videre på veien til Jarseng. Løypa er lett å gå og passer fint for barn

4 km følger turløypa fra Jarseng til Riisseter, videre til Sanniseter og grusveien tilbake til Jarseng. Trasen går i kupert skogsområde.

Finasieringen av nye de naturstien er gjort mulig med støtte fra Lullo og Ole Kikuts legat og Telemark Fylkeskommune samt dugnadinnsats fra Ørn.

Vi ønsker små og store velkommen til en fin og lærerik skogstur.

Med hilsen

IF ØRN

Skrevet av Hanne Findal 2. september 2015