Jobbe frivillig med nytt
​​​​​​​ Skien Vest - Melum-kart?

Foto: Katrine Tellsgård

Vi holder i disse dager på å ferdigstille det nye Skien Vest - Melum-kartet og søker frivillige som kan tenke seg å bidra med revidering.

DNT Telemark reviderer regelmessig hele vår kartserie, og nå er det kartet Skien Vest – Melum som står for tur.

Til dette trenger vi en omfattende synfaring i terrenget med registrering av stier, skogsveier ol. Vi søker etter personer som kan gå i dette området og registrere og dokumentere slik at kart og terreng stemmer overens.

Nødvendig opplæring vil bli gitt, men oppgaven er lettlært og passer for alle typer turgåere. 

Synfaringen må utføres i april – mai - juni

Har du spørsmål, ta kontakt med Trond Ihle 46989842, trond.ihle@dnt.no