Endelig klart for nye DNT-turer

Foto: Marius Dalseg Sætre

Flere av lokallagene våre starter nå gradvis opp med turer og aktiviteter igjen. 

-Vi er veldig glade for å annonsere at vi så smått starter opp igjen med fellesturer etter 1. mai. I krisetider blir luftepausene ute i naturen enda viktigere for folk, og vi i DNT kjenner på ansvaret for å bidra til at folk kommer seg ut. Samtidig er det viktig for oss at alle føler seg trygge på turene våre, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

Trygge turer 

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. DNT har innført krav om påmelding på alle turer i forkant av turen, ikke ved oppmøte. Dette er nytt for mange av turene.

- I sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter. Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, kommer vi til å følge etter, sier Klarp Solvang.  

Mindre grupper, god avstand 

Det er per i dag lovlig med arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Hva som er akseptabel gruppestørrelse for DNT innenfor denne begrensningen vil avhenge av type tur og aktivitet. I gjeldende retningslinjer fra myndighetene heter det også at “treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand”. Våre retningslinjer sier:  - Det må sikres at alle, som ikke tilhører samme husstand skal holde minimum en meter avstand. - Det er krav om forhåndspåmelding og deltakerkontroll, uansett gruppestørrelse.

Vår tolkning av gruppestørrelser:
Gruppestørrelse opp til 20:
• Kurs eller aktiviteter som krever veiledning av deltakere under samlingsperioden og/eller interaksjon imellom deltakere
• Aktiviteter som krever turledelse og instruksjon underveis for å kunne holde god kontroll på gruppen
• Aktiviteter hvor skriftlig informasjon i forkant ikke er tilstrekkelig for å holde gruppen informert

Gruppestørrelse opp til 50:
• Arrangement som foregår på et offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Med offentlig sted menes et sted bestemt for allmenn ferdsel, eller et sted der allmennheten ferdes (jfr. Covid19-forskriften).
• Arrangementet med opptil 50 deltakere krever ingen eller veldig lite veiledning av gruppen og lite eller ingen interaksjon mellom deltakere seg imellom i løpet av samlingen.

- Dette er en ny situasjon for alle. Hvordan det vil se ut om en måned eller to, er umulig å spå. Men de retningslinjene vi nå har laget tar høyde for situasjonen slik den er i dag, og tilpasse etter hvert, sier Klarp Solvang.  

Vil bidra til en god sommer

Etter at regjeringen 12. mars beordret alle om å holde seg hjemme for å hindre koronasmitte, valgte DNT å fraråde bruk av alle hyttene og avlyse alt av turer og aktiviteter frem til 1.mai. Det har vært en tøff tid for både medlemsforeninger og hyttevertskap. Nå håper DNT at de kan bidra til at nordmenn får en god og opplevelsesrik sommer på ferie i eget land.  

- Nå åpnes landet forsiktig opp, men våren, sommeren og sannsynligvis høsten skal vi tilbringe her til lands. Vi må få i gang samfunnshjulene, og folk trenger å få lufta hode og kropp. DNT har et ansvar for å bidra til det. Samtidig betyr det mye for DNT-familien at vi kan åpne tilbudet gradvis fremover. Dette trenger både vi og medlemmene våre, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang. 

DISSE REGLENE GJELDER 

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

  • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

  • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

  • Det er krav til bruk av påmelding for alle turer og aktiviteter. Påmeldingen må utføres i forkant av turen, og ikke ved oppmøte. Dette pga. behovet for sporbarhet av smitte og for å ha kontroll på gruppestørrelsen.

Antall deltakere og avstand: 

  • Alle som ikke tilhører samme smitteenhet/husstand, kan ikke oppholde seg nærmere hverandre enn 1 meter. 

  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

Mat, utstyr og samkjøring

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.  

  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke. Dersom det skal tilberedes felles måltider må dette følge smittevernsinstruksens regler.

  • I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.

Foto: Jenny Flobak

Skrevet av Jenny Flobak 12. mai 2020