Invitasjon til re-åpning av
sti Stavsro – Gaustatoppen

Endelig kan vi klippe snoren for utbedrede stier opp til Telemarks tak!

Dato: 27. juni 2020
Klokken: 11.00 – 13.00
Sted: Stavsro

Program for dagen:

11.00 Oppmøte og kulturelt innslag ved Stavsro Malin Røysland Skårberg. 

11.30 Vandring til «kneika» 12.00 Snorklipping velvalgte ord ved Ordførerne i Tinn og Hjartdal ved ny trapp I «Kneika» Tale ved styreleder DNT Telemark – Thor Kamfjord

13.00 formelt program slutt

Anledning 
Gaustatoppen opplever markant økt ferdsel, derfor er det de seneste årene gjort flere forbedringstiltak på stiene til Gaustatoppen. Med vesentlig fokus på stien fra Stavsro. I 2019 og begynnelsen av 2020 har DNT Telemark lagt ned ytterligere to millioner i stien. Arbeidet er gjennomført med støtte fra blant annet Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Tipping. Store deler av jobben er gjort på dugnad av frivillige i DNT Telemark og Tinn Turlag.

Vi ønsker å markere dette med snorklipping og kake 27. juni, og samtidig vise takknemlighet og anerkjennelse til frivilligheten, tilskudds givere og andre bidragsytere.

Arrangementet sammenfaller med DNTs sommeråpning av fjellet 2020. DNT Telemark vil ha enkel stand og informasjon på Stavsro hele dagen. Turisthytta på toppen vil enkel markering og kulturelle pop up innslag.

Hva har vi gjort 2019 – 2020

➢ I de våte partiene var det en utfordring at stien la seg ut i bredden, fordi folk skulle gå tørt. her er det drenert, lagt på masser og lagt til rette for ferdselsstyring for å unngå at våte partier tråkkes ned i bredden.

➢ Vi har tydeliggjort stien slik at hovedstien er førstevalget for besøkende.

➢ «Kneika» hadde de samme utfordringene, men her tok folk i tillegg unødig risiko når det korket seg med mye mennesker. Her har vi sammen med sherpaer laget ei flott steintrapp.

➢ Vi har re-skiltet og skiltet tydeligere på de punktene folk ofte gikk feil.

➢ Det er av sikkerhetssyn satt opp avstandsmerker.

➢ Det er satt opp nytt tellepunkt i øvre del av stien.