Flytter fagene ut

Over 30 ansatte i skolen deltok på seminar for å lære om hvordan friluftsliv og uteundervisning aktivt kan inngå i skolefagene.

Se mer om det velykkede seminaret her:

Fagene flytter ut 

Skrevet av Hanne Findal 22. september 2015