Opptur i annerledesåret 2020

Åmot skule på Fjellhovdane i Vinje kommune.
Åmot skule på Fjellhovdane i Vinje kommune. Foto: Bjørn Kleiv

Nesten 900 ungdomsskoleelever fikk en ordentlig Opptur i sitt nærmiljø.

Hvert år inviterer DNT Telemark alle åttendeklassinger ut på tur den første onsdagen i mai. Vanligvis har vi åtte-ni forskjellige Oppturer rundt om i Telemark som går til en topp eller et utsiktspunkt i nærheten av skolene. Men i år måtte det bli annerledes.

Årets Opptur-arrangement ble utsatt til onsdag 16. september, og heller enn at vi i DNT Telemark gjennomførte flere store arrangement, så fikk de 18 påmeldte skolene tilsendt Opptur-pakker med innhold til bruk på dagen. Så var det opp til den enkelte skole og klasse hvor årets Opptur skulle gå. Den eneste føringen var at turen skulle gå til en topp eller et utsiktspunkt i skolenes nærmiljø.

I etterkant av årets Opptur har vi i DNT Telemark fått tilsendt bilder fra flere av skolene, som tydelig viser at Opptur i eget nærområde ble gjennomført med både engasjement og turglede. Se mer i bildekarusellen nedenfor.

OPPTUR er en nasjonal turdag der 8. klassinger over hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Gjennom et samarbeid mellom de lokale turistforeningene og skolen får elevene denne dagen en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidligere erfaring med fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer til å oppleve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent og skape en morsom dag med fysisk aktivitet for alle. Fokus på arrangementet er sosialt samvær, naturopplevelser og fysisk aktivitet.

Skrevet 17. september 2020 av: