Sti til Brokefjell

Nå er stien til Brokefjell merka og skilta. Denne Infotavla står på Kvitesund, og her er det også god parkering.
Det er også god parkeringsplass ved Granlien, hvor det er satt opp et kart i A3 størrelse.

Det skal også opp ei Infotavle i Kviteseid sentrum, men det blir ikke før neste år.

Hele traseen er merka med rødt, og skilt og Infotavle er av aluminium, og kjøpt av Grafika AS.

Kan også nevne at stien opp til Austre Roholtsfjell også er merka. Her mangler vi Infotavler. Det skal stå ei Infotavle i Vrådal (Eidsto) og ei på parkeringsplassen på Heii (på toppen av Vrådalskleivane)

Skrevet av Mikel Gonsholt 20. oktober 2015