Et år med smittevernvennlige lavterskelturer

Foto: Torhils Aarhus

For ett år siden var vi 58 som gikk i strålende vær til Skinvika, dagen etter den turen ble landet vårt stengt ned!

Tekst: torhils Aarhus

Vi har vært nødt til å ha flere pauser dette året pga smittesituasjonen. Vi er glad for hver uke vi kan møtes på tur med forsiktighetsregler.     

Denne uka var vi 26 som møttes på parkeringsplass ved modellbilbanen en sur og kald formiddag. Etter programmet skulle turen i dag gått fra Voldsveien til Hvitsteintjern, men da vi turledere skulle «prøvegå» på mandag ble vi fort enige om at det ikke var forsvarlig pga mye is i stiene.       

Etter litt nytenkning testet vi stier i området  Geiteryggen og fant dagens sti. Det ble ikke så lang tur, men vi fikk være ute sammen i frisk luft. Vi fikk bål og vi fikk samtaler!           

Takk til Frøydis og Ole Jan som var turledere i dag og takk for tur til hele flokken!                

Husk påmelding til Marit om du vil være med til Frydentopp neste uke.(416 51 465 sms før kl 19 tirsdag). 

Skrevet av Tore Blaschek 11. mars 2021