Nå er brua offisielt åpnet

Foto: Marlin Nordhus

Det var mange som stilte opp til tross for regnevær da den nye brua på Hvitsteintjern hadde sin offisielle åpning. Skien Turlag har lagt ned en super innsats! 

Den nye brua som kom på plass til ferien erstatter en tidligere bru som var bygget på to tømmerstokker med toppdeksel og rekkverk. Denne ble bygget av en dugnadsgruppe fra Skien-Telemark Turistforening i 2005 og har tjent formålet i 10 år, men nå var tiden kommet for en utskifting. Så vidt vi har funnet ut har det vært to bruer over tjernet før denne, den første ble bygget 1984 og den andre 1994. Sentralt ved bygging av de tidligere bruene var nå avdøde Sigurd Wickstrøm som også var en pådriver for å utvikle sti- og løypenettet i området mellom Skien fritidspark og Rugtvedt. I dag er dette et av de best besøkte turmålene i Skien med Hvitsteintjern, Søretjern og Piggen, i tillegg er også Solmyrås og Kjerkåsen viktige turmål i Solum marka. Området er lett tilgjengelig fra Skien fritidspark og fra den nye fine parkeringsplassen Skien kommune har anlagt ved Voldsvegen. Parkeringen ved Rugtvedtkollen på Klyve er også et godt utgangspunkt.  Solum marka brukes flittig av barnehager, skoler og ikke minst av eldre og småbarnsforeldre nesten hele året.

Skien turlag fattet vedtak om bygging av ny bru sommeren 2014 og en av medlemmene i løypekomiteen, Bjørn Tullerud, fikk i oppdrag å planlegge og tegne brua.  Vi ønsket nå å bygge en bru som kunne vare mere enn ti år, og etter å ha vurdert flere alternativer falt valget på byggeelement fra Tele Bryggen, med toppdekk av materialer fra Kebony og med en landgang på hver side. Vi fant også ut at brua kunne brukes til noe mere enn bare en bru, ja hvorfor ikke en badebrygge samtidig og brua ble derfor planlagt med badetrapp på den ene siden. Planene ble klare ut på høsten og kostnadene ble beregnet til 77.000 pluss en ikke ubetydelig dugnadsinnsats. Søknad om finansiering av prosjektet ble sendt Sparebankstiftelsen DNB og etter en tid fikk vi positivt svar fra dem, noe vi er svært takknemlig for. Da var tiden kommet til å gå videre, med grunneiertillatelser og byggesøknad til kommunen. Både grunneiere og kommunen var svært positive til tiltaket og vi slapp å betale byggesaksgebyr, da kommunen betraktet dette som et viktig tiltak for friluftslivet. Bryggen ble bestilt hos Tele Bryggen og materialer ble kjøpt inn. Landganger etc. ble produsert på dugnad i hovedsak av Bjørn Tullerud hjemme i egen hage. Bryggen med tilbehør ble sjøsatt ved dammen i Hvitsteintjern først i juni, men den måtte slepes noen hundre meter inn i tjernet der den skulle ligge.  Båt måtte skaffes og flytetorver måtte passeres, men en dugnadsgjeng var klar til innsats i slutten av juni og brua kom på plass og var nå klar til bruk. Fra Tele Bryggen ble vi sponset med en redningsbøye, som er plassert på brua slik at badingen kan foregå i trygge former.   

Skrevet av Hanne Findal 22. oktober 2015