Vil du være en bærekraftig stemme for DNT Telemark?

Foto: Oddvind Lund

Vi søker etter miljø- og naturbevisst ungdom, mellom 16 og 26 år, som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell. Er det deg?

DNT Telemark har som mål å få flest mulig ut på tur, og samtidig verne om natur- og kulturgrunnlaget. Vi er nå i ferd med å reetablere foreningens natur- og miljøutvalg, og ønsker oss i den forbindelse miljø- og naturbevisst ungdom med på laget! 

Målet er at utvalget skal være en ressursgruppe for organisasjonen - og også en utfordrer i saker der vi er i ferd med å trå feil.

I natur- og miljøutvalget vil det sitte 4 faste medlemmer. Utvalget møtes minimum 2 ganger i halvåret, og ellers ved behov.
Natur- og miljøutvalget vil fungere som rådgivende organ for DNT Telemarks styre, i naturvernsaker som krever styrebehandling. Utvalget vil også utarbeide saksframlegg og høringssvar i saker vedrørende naturforvaltning, samt følge DNT sentralt sitt natur- og miljøarbeid. I tilknytning til konkrete saker vil ressurspersoner inviteres inn i arbeidet, ved behov.

Dette er en unik mulighet for deg som er ung og opptatt av miljø- og naturvern, til å la din stemme bli hørt i landets største friluftsorganisasjon!

Er du interessert? Ta kontakt med daglig leder, Jon Atle Holmberg (jon.atle.holmberg@dnt.no | 906 51 344), eller fagansvarlig for ungdom, Solveig Rauan Holten (solveig.holten@dnt.no | 995 40 087).


Utgangspunktet for DNT Telemarks natur-og miljøutvalg sitt arbeid er beskrevet i DNT Telemarks strategidokument. Spesielt kapittel 3.1.3, side 16. Andre viktige forutsetninger for arbeidet er DNTs Bærekraftstrategi, samt satsning på naturforvaltning.

Skrevet av Solveig Rauan Holten 27. april 2021