Takk for et år med en veldig gjev pris!

Foto: Jon Atle Holmberg

Vi sender stafettpinnen (snowboardet) videre til DNT Drammen og Omegn!

Vi i DNT Telemark var så heldige å bli tildelt Forgubbingsbekjempelsesprisen fra DNT ungs landsstyre i 2020, med følgende begrunnelse: "DNT Telemark har jobbet hardt og målrettet for å få ungdommen fram i lyset, og de er oppriktig interesserte i ungdommenes meninger og synspunkter på viktige og aktuelle saker. De valgte vinteren 2019 å ansette en ressurs som skulle jobbe for ungdommen, og våren 2020 valgte lokallaget å få inn to ungdomsrepresentanter i sitt styre. De inkluderer ungdommen hele veien, ungdommen blir sett og hørt og får komme med sine meninger."

Prisen var med andre ord en annerkjennelse av den jobben som legges ned for, av og med ungdom i DNT Telemark, og det var ikke med rent lite stolthet og ydmykhet at vi mottok den. Utnevnelsen har vist oss at vi er på rett vei, og har dessuten inspirert oss til videre innsats. Dette tar vi med oss når vi nå skal sende Forgubbingsbekjempelsesprisen videre til neste mottaker, DNT Drammen og Omegn. Vi gratulerer!

Og om det er noen som lurer på om vi har passet godt på snowboardet – Forgubbingsbekjempelsesprisens vandrepokal – dette året, så kan dere jo ta en liten titt på denne filmen.