Møt de frivillige: Stirydderlaget i Tinn

Dette året ønsker vi at dere skal bli bedre kjent med våre frivillige. Denne gangen har vi tatt en prat med stirydderlaget til Tinn og Rjukan Turlag, for å høre hvorfor de er frivillige og hvordan de jobber. 

Stirydderlaget består i dag av 12 medlemmer, 2 damer og 10 menn. 2022 blir tredje sesongen som gjengen holder på. Laget ble etablert etter at valgkomiteen til styret i Tinn og Rjukan Turlag hadde hatt en større ringerunde blant lokalbefolkningen hvor det var svært få som hadde lyst til å drive med noen form for styrearbeid, men det var samtidig noen som sa at de godt kunne være med å rydde stier mm. Valgkomiteen tok vare på telefonnummerne, og på neste styremøte ble forslaget om å starte et egen stirydderlag fremmet. Dette var i hovedsak for å bistå Ti-topper gruppa til å holde disse stiene åpne og gangbare så tidlig som mulig på våren, men det var også for å avlaste styret, slik at de kunne drive styrearbeid.

"Det var ved en tidligere anledning kjøpt inn en tilhenger og en del ryddeutstyr, så når vi da fikk tak i folka var det ganske lett å komme i gang. Vi organiserte en HMS-rettet opplæring på motorsag og ryddesag etter DNTs retningslinjer, og satte oss godt inn i de, så var vi liksom i gang. Noen valgte å ikke ta denne, men de bidrar til å bruke grensaks og rydde vekk kvist osv.", forteller Øystein Klonteig, leder av stirydderlaget. 

Ryddeoppdragene kommer gjerne ved at publikum henvender seg til turlaget, som igjen tar kontakt med stirydderlaget. I år skal de prøve å gå noen enkle befaringsrunder tidlig på våren, for å kartlegge behovet.

"Som leder i Stirydderlaget blir oppgaven min og samle medlemmene til dugnader, følge opp sikkerheten og organisere oppdraget, samtidig er vi veldig nøye med å skrive grunneierkontrakter og sjekke vernestatus av skog og vegetasjon mm. før vi begynner, så det blir også min oppgave, det er ikke bare å hogge løs hvor som helst, dette må gjøres etter boka. Vi tar også spesielt hensyn til jakt sesongen, slik at vi ikke kommer i konflikt med den.", sier Øystein. 

Sesongen for stirydderlaget er fra rundt slutten av april til slutten av august, med en pause i fellesferien. Øystein skryter av gjengen som har blitt med på laget: "Det er så gøy å jobbe med en så fin og ivrig gjeng, her er det ikke noe som er noe problem alt løser seg, og om det regner litt gjør heller ikke det noe. Dette samholdet gir veldig mye."

Alle de frivillige trekker frem at det er positivt å bidra som frivillig, og at de alltid får skryt av mennesker de møter på veien. Under kan du lese hva de frivillige selv sier om hvordan det er å være en del av stirydderlaget i Tinn. 


Hva er din motivasjon for å være frivillig/være med på dugnad i DNT?
Det sosiale miljøet

Hva gir det deg å være frivillig?
Bidrar litt til samfunnet

Hva er dine oppgaver som frivillig?
Bidrar med praktisk arbeid

Hva gjorde at du ble frivillig?
Ble kontaktet

Hva vil du si til andre som kanskje tenker på å bli frivillig, men ikke har tatt steget enda?
Alle kan bidra med litt

Terje Lie (Stirydderlaget Tinn)

Hva er din motivasjon for å være frivillig/være med på dugnad i DNT?
Jeg synes det er veldig bra å kunne komme meg ut i naturen samtidig som jeg bidra til et godt formål og gjøre det lettere for andre å komme seg ut også

Hva gir det deg å være frivillig?
Det gir meg en god følelse å bruke tiden min for å forbedre stier for andre folk sånn at de kan nyte naturen like mye som meg :) 

Hva er dine oppgaver som frivillig?
Å bære bensinkanne til motorsag :) Neida, jeg klipper busker og greiner som har vokst inn i turstier, rydder bort trær som er hogd ned, og bare gjør stiene lettere å gå på.

Hva gjorde at du ble frivillig?
Jeg ville ha mer aktivitet ute og bidra til et godt formål

Hva vil du si til andre som kanskje tenker på å bli frivillig, men ikke har tatt steget enda?
Bare gjør det! 

Amanda Grant (Stirydderlaget Tinn)

Hva er din motivasjon for å være frivillig/være med på dugnad i DNT?
Når vi rydder og skilter stier så treffer vi mange hyggelige mennesker på veien, og når vi i tillegg får bare skryt av alle vi møter, det er virkelig motiverende.

Hva gir det deg å være frivillig?
Samhold, mestringsfølelse og nye bekjentskaper. Et sunt avbrekk i flott norsk natur, samtidig som en gjør nytte for seg.

Hva er dine oppgaver som frivillig?
Leder og medlem i stirydderlaget i Tinn. Dvs. at vi rydder stier for nedfall og busker, pluss at vi står for noe skilting og kartlegging av bla. Titopper’ne

Hva gjorde at du ble frivillig?
Jeg var kasserer i Tinn og Rjukan Turlag i tre år først, og innen jeg var ferdig med det hadde vi etablert Stirydderlaget hvor jeg ble initiativtager / leder.

Hva vil du si til andre som kanskje tenker på å bli frivillig, men ikke har tatt steget enda?
Ta steget, det gir overaskende mye å jobbe gratis. God mosjon og hyggelige mennesker, med gode historier er en bra lønn.

Øystein Klonteig (Stirydderlaget Tinn)

Hva er din motivasjon for å være frivillig/være med på dugnad i DNT? 
Føler jeg gjør noe nyttig for andre som liker å gå på stier, som jeg sjøl også gjør. Og at det er litt sosialt.

Hva gir det deg å være frivillig? God følelse etter at en dugnad er utført.

Hva er dine oppgaver som frivillig? 
Rydde stier.

Hva gjorde at du ble frivillig? 
Hadde hatt det i tankene, at det kunne være trivelig å gjøre som pensjonist, men etter litt overtalelse fant jeg det gunstig å bli med mens man ennå er litt sprek 😊

Hva vil du si til andre som kanskje tenker på å bli frivillig, men ikke har tatt steget enda? 
Du får fine friluftsopplevelser, får en god følelse av å legge til rette for andre til å drive fysisk aktivitet i naturen, og sosialt trivelig. Et bidrag til folkehelsa.

Bjørn Gaustad (stirydderlaget Tinn)

Hva er din motivasjon for å være frivillig/være med på dugnad i DNT?
Først og fremst er det hyggelig å være på tur med andre. I tillegg bidrar jeg til at stier blir holdt i orden og merka, så de igjen kan bli brukt. Også er det mitt lille bidrag til turisme, og dermed arbeidsplasser, og igjen bosetning på Rjukan.

Hva gir det deg å være frivillig?
Jeg liker å være på tur, syns jeg har omtrent samme utbytte av turen enten jeg bare går eller jeg rydder underveis også. Og når noen andre bestemmer hvor vi skal, ender jeg med å gå på tur andre steder enn de jeg vet om eller ville valgt sjøl.

Hva er dine oppgaver som frivillig?
Er med på stirydding. Jeg har foreløpig ikke opplæring i bruk av motorsag og ryddesag, så jeg bruker øks, greinsaks og håndsag, og lemper unna det som er felt.

Hva gjorde at du ble frivillig?
Har rydda noe på stiene på Rjukan i andre sammenhenger, både fjerna velta trær på eget initiativ og i regi av Rjukan speidergruppe. Og ble med i stirydderlaget etter å ha sett en sak om det, enten i RA (lokalavisa) eller på Facebook.

Hva vil du si til andre som kanskje tenker på å bli frivillig, men ikke har tatt steget enda?
Ta kontakt og bli med. Har man ikke tid hver gang går det helt fint. Trives man ikke med det, nei, så kan du gi deg eller engasjere deg på en annen måte. Det er ikke farlig å prøve.

Eivind Toreid (Stirydderlaget Tinn)

Hva er din motivasjon for å være frivillig/være med på dugnad i DNT?
Samhold, mosjon, bidra positivt til Tinn kommune. 

Hva gir det deg å være frivillig?
Være sammen med meget hyggelig gjeng, bli kjent med nærmiljøet (både stier og mennesker), få høre historier og få bedre knyttning til lokalsamfunnet.  

Hva er dine oppgaver som frivillig?
Rydde stier slik at de er åpne og enkle tilgjengelig for ferdsel vha å sage ned grener som vokser inn på stien, rydde busker og kratt, flytte nedfall vekk fra stier, og bruke motorsag og ryddesag for å holde stien rein.   

Hva gjorde at du ble frivillig?
Spørsmål fra Stirydde-leder. 

Hva vil du si til andre som kanskje tenker på å bli frivillig, men ikke har tatt steget enda?
Bli med, jo flere jo bedre!

Øyvind Sandengen (Stirydderlaget Tinn)

Tusen takk til stirydderlaget for den fantastiske innsatsen dere gjør med å tilrettelegge for gode naturopplevelser! 

Vil du lese mer om det å være frivillig? Sjekk ut lenken under for mer informasjon. 

Skrevet av Guro Vassbotn Skaara 15. januar 2022