Disse hyttene stenges

Mogen er en av hyttene som stenger i kalvingperioden.
Mogen er en av hyttene som stenger i kalvingperioden.

Hensynet til villreinen gjør at noen DNT-hytter på Hardangervidda er stengt i kalvingsperioden. 

– I DNTs vedtatte handlingsplan for natur, kulturarv og miljø har vi slått fast at DNT skal jobbe for en bærekraftig villreinforvaltning og tilrettelegge for friluftsliv som tar hensyn til villreinen. Vi som organisasjon ønsker å ta vår del av ansvaret for å sikre gode levevilkår for villreinen, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

DNT vil stenge hyttene i området sør for Riksvei 7 og nord for E 134 på Hardangervidda fra og med 1. mai til og med 10. juni.

DNT Telemark sine hytter som stenges i perioden er:

Mogen
Kalhovd

En oversikt over alle hyttene som stenges i perioden:

Hadlaskard
Helberghytta
Hellevassbu
Kalhovd 
Litlos
Lufsjå
Lågaros
Middalsbu
Mogen
Mårbu
Rauhelleren
Sandhaug
Stavali
Stordalsbu
Torehytta
Tyssevassbu

Solheimstulen er under rehabilitering og vil ha åpent i perioden 1. juli til 15. oktober 2022.

Hyttene vil også være stengt for overnatting i perioden fra og med 15. oktober 2022 til og med 1. mars 2023.


En felles dugnad

– Vi håper andre aktører, som tidligere signalisert, tar del i den felles dugnaden som er nødvendig for å sikre villreinen bedre levevilkår, og ikke minst at plan- og konsesjonsmyndigheter i større grad vektlegger hensyn til villreinen i utbyggingssaker som berører villreinen, skrev generalsekretæren i et brev til Hardangervidda villreinnemnd, Hardangervidda villreinutval og Miljødirektoratet.

Skrevet av Christine Øien 29. april 2022