Den populære stien langs kysten

Foto: TOM B. HANSEN

PD skriver i dag om den populære stien: På fem måneder har 28.000 turgåere passert de to tellepunktene Bamble Turlag har satt opp på kyststien.

Tor Suhrke, Svein Olsen fra sparebanken, Kai Sæteren og Steinar Skilhagen i juni da de satt opp de to tellestasjonene langs kyststien. Nå har de den første store rapporten klar. 28.000 har passert de to elektroniske tellepunktene.

I juni satt Bamble Turlag opp to elektroniske tellepunkter på kyststien gjennom Bamble. Ett tellepunkt på Langesundshalvøya og ett i Vest-Bamble. Takket være Bamble Sparebank kunne turlaget bruke 85.000 kroner på disse tellepunktene, og nå kan de dokumentere nøyaktig hvor mange turgåere som har passert.

– Vi er ikke overrasket, men syns likevel det er veldig hyggelig at alle dugnadstimene som medlemmene våre har lagt ned for å få på plass kyststien bærer frukter. Rapporten viser at folk setter pris på stien, og at de bruker den, sier Steinar Skilhagen til PD.

Foto: Steinar Skilhagen

Viktig

Da de monterte opp tellepunktene, som for øvrig er flyttbare, sa turlaget at satsingen på Kyststien som folkehelsetiltak i Bamble har holdt på i noen år. Nå er det en sammenhengende godt farbar sti på 60 kilometer gjennom Bamble. Det er Bamble Turlag som har anlagt Kyststien i sin helhet, men det har tidvis vært stilt spørsmål ved hvor mange det er som faktisk bruker dette folkehelsetiltaket.

– Nå er det ikke lenger tvil om bruken, sier Skilhagen.

Tallenes tale

– Ved å måle antall turgåere vil Kyststiens betydning som rekreasjonsområde bli avklart, noe som er viktig for å vurdere tilleggstilbud langs stien, og fremtidig satsing på turstier i kommunen for øvrig, sier tur-laget.

Skilhagen mener rapportene fra tellepunktene med all mulig tydelighet viser at turstier er noe bamblingene gjerne vil ha, og benytter seg av i stor grad, enten de er fastboende eller hytteeiere.

Det er klar forskjell på bruken av turstien på Langesundshalvøya og i Vest-Bamble. Det er nesten 19.000 som har passert tellepunktet på Langesundshalvøya i denne perioden, mens 9.100 har passert punktet i Vest-Bamble. På Langesundshalvøya er det søndag som er den store dagen. 20. september passerte hele 430 turgåere tellepunktet. I Vest-Bamble har det roet seg etter sommeren. Det var mandagene i juli som var toppdagene ved det punktet. 20. juli passerte 266 turgåere der.

Skrevet av Henriette Hack 1. desember 2015