Julekvelden kom tidlig for Telemark Turistforening

Telemark Turistforening (TTF) får tildelt 573 000kr fra Extrastiftelsen  i «Extratildelingen 2015»til pilotprosjektet «På nye stier».

Det er ikke jul riktig enda, men for Telemark Turistforening og prosjektet «På nye stier» føles det som julaften. Tirsdag 24.november delte Extrastiftelsen nemlig ut et rekordstort beløp til helseprosjekter og forskning over hele landet. Hele 235 millioner kroner har blitt fordelt på 544 små og store prosjekter i hele landet for å støtte prosjekter innen rehabilitering, forebygging og forskning, innen både fysisk og psykisk helse. «På nye stier» er et av prosjektene som mottar denne støtten.

På nye stier ved Himmelrike i Gautefall
På nye stier ved Himmelrike i Gautefall Foto: Marlin Nordhus
– Det var en fantastisk nyhet! Jeg var veldig spent på om «På nye stier» var et av prosjektene som fikk støtte. Det er veldig flott å se at det er en interesse for prosjektet og at det er flere som har tro på det arbeidet vi gjør. Marlin Nordhus prosjektleder for «På nye stier» i Telemark Turistforening.

«På nye stier» er et samarbeid mellom Telemark Turistforening og NAV Telemark som sammen ønsker å gå opp nye stier i arbeidet med å få unge arbeidsledige ut i arbeid eller videre utdanning. Samtidig ønsker Telemark Turistforening å utvide sitt fokus på folkehelsearbeid med naturen som virkemiddel. 

– Kort fortalt så ønsker vi å kunne ha et tilbud til unge mennesker som står utenfor arbeid. Det er ikke så mange tilbud for denne målgruppa i dag og hverdagen kan fort bli både ensom og inaktiv hvis en ikke har noe å gå til. Fysisk inaktivitet er en stor folkehelseutfordring og det er helt klart at bruk av natur har mangehelsemessige fordeler. Marlin Nordhus

Fra april til oktober i år har unge arbeidsledige i Skien og Drangedal deltatt på et løyperyddingstiltak. To dager i uka har deltakere fra NAV vært med på rydding og vedlikehold av stier i samarbeid med Telemark Turistforening og de lokale turlagene. Det sosiale aspektet er høyt prioritert samtidig som det ligger store muligheter for å formidle glede ved fysisk aktivitet i naturen. Nå som prosjektet har fått tildelt flere midler er det planer om å utvide løyperyddingstiltaket til flere kommuner i Telemark.

– Deltakerne gjør en kjempeviktig jobb med å kunne tilby lokalbefolkninga enda bedre tilgang til å komme seg ut i skog og mark. Det arbeidet som blir lagt ned har en stor betydning for andre og jeg tror nettopp det gir mening i hverdagen for de som deltar på løyperyddinga. Marlin Nordhus.

Nordhus påpeker at samarbeidet mellom det offentlige og det frivillige er viktig for å få til slike prosjekter. Telemark fylkeskommune, helsedirektoratet og Skien kommune er også viktige bidragsytere til at prosjektet har fått muligheten til å utvikle seg til hva det er i dag. I tillegg til å utvide tiltakene i prosjektet er Telemarksforsking og Høgskolen i Telemark i gang med et kvalifiseringsprosjekt for å frembringe forskningsbasert kunnskap som grunnlag for en modell for samarbeid mellom NAV og Den Norske Turistforening.  Det var stor jubel i forskningsgruppa tidligere i høst da de mottok 200 000 kr fra Oslofjordfondet for å finansiere kvalifiseringsprosjektet.

Skrevet av Henriette Hack 1. desember 2015