Støttespillere

Vi har fått tildelt midler fra

Telemark Fylkeskommune

,

Helsedirektoratet

,

Extrastiftelsen

,

https://www.sparebankstiftelsen.no/

og

Skien kommune

for å kunne gjøre det vi tror på og jobber for hver dag.

Uten denne støtten hadde ikke prosjektet vært det der er i dag og vi ville heller ikke hatt muligheten til å fortsette å tilby NAV-brukerne en litt annerledes hverdag. Samarbeidet mellom Telemark Turistforening og NAV Telemark er også helt avgjørende for prosjektet og vi er glad for å kunne utveksle kompetanse og jobbe mot et felles mål om å gå opp nye stier for å få unge arbeidsledige ut i jobb eller videre skolegang.

Skrevet av Henriette Hack 22. september 2015