Oslofjordfondet støtter forskningsprosjekt

Det har også blitt tildelt 200 000 kr i forskningsmidler fra Oslofjordfondet til et kvalifiseringsprosjekt i samarbeid mellom Telemarksforskning, Høgskolen i Telemark (HIT), NAV Telemark og Telemark Turistforening.

Her ønsker Telemarksforskning og Høgskolen i Telemark å se nærmere på betydningen naturen har på unge arbeidsledige, betydningen av veilederens kompetanse og hvordan NAV Telemark og Telemark Turistforening på best mulig måte kan følge opp utviklingen av en modell som kan ha overføringsverdi til andre kommuner. Kvalifiseringsprosjektet skal berede grunnen til et hovedprosjekt der modellen blir videreutviklet og testet ut i ulike tiltak flere steder. 

Dette synes vi alle er veldig spennende og vi tror at funnene som blir avdekket i forskningen kan hjelpe oss med å gi NAV-brukerne et enda bedre tilbud som også kan utvides til flere kommuner i Telemark og også på sikt til andre fylker.

Det er

Per Ingvar Haukeland

(Telemarksforkning) og

Solfrid Brattland Sanda

(HIT) som skal forske på prosjektet På nye stier. 

Skrevet av Henriette Hack 14. oktober 2015