FNF Telemark søker ny koordinator

Foto: Preben Herregården

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Telemark? 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Telemark har ledig 100% fast stilling som koordinator.

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke de tilslutta organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Kontorsted er Skien i tilknytning til ny fylkeskommune. Din nærmeste kollega holder til i Sandefjord, og tett samarbeid og dialog dere imellom vil være naturlig.

Arbeidsoppgaver i FNF:

  • Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
  • Ha god kontakt med myndighetene
  • Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
  • Påvirke i relevante plan- og saksprosesser
  • Bygge kompetanse i organisasjonene
  • Bistå de tilsluttede organisasjonene med å skrive høringsuttalelser
  • Administrativt ansvar for FNF i fylket og sekretariat for styret og årsmøtet

Ønskede kvalifikasjoner: 

Natur- og friluftslivsfaglig utdannelse fra høyskole/universitet e.l. Du må kunne jobbe selvstendig, ta ansvar, være strukturert og vise initiativ. Vi søker en person som har gode samarbeidsevner. Koordinatoren skal være samlende og skape tillit hos organisasjonene i forumet.

Kjennskap til organisasjonene og Telemark som regionen, samt interesse for natur og friluftsliv er en forutsetning.

Medarbeidere i FNF er ansatt i FNF nasjonalt, men har sin arbeidsplass i regionene.

Koordinator for FNF Telemark vil ha kontor i Skien.

For mer informasjon ta kontakt med FNF Telemark ved

Styreleder Anne Berit Bjørnstad på telefon 40476506 eller e-post grenlandkrets@gmail.com

Daglig leder i FNF Ragnhild M. Angard på tlf. 95998409 eller e-post dagligleder@fnf-nett.no


Søknadsfrist: 30.09.19

Søknad og CV sendes på e-post til: dagligleder@fnf-nett.no   

Skrevet av Katrine Tellsgård 10. september 2019