Varm opp til Ti-Topper'n 2021
med Årdalsåsen

Foto: Rebekka L. Øvre-Eide

Vi rykker stadig nærmere 1. mai og sesongstart for Ti-Topper'n!

Varm opp til årets toppturer med fjorårets 6. mest besøkte topp; Årdalsåsen. Les mer om turen under bildet og klikk på kappen for å se kartinfo og annet på titoppern.no.

Foto: Rebekka L. Eide

Tekst hentet fra UT.no:

Årdalsåsen er høyeste punktet i bymarka i Porsgrunn. Herfra har man er et stort og vidt utsyn over Porsgrunn, Eidangerfjorden og Bjørkedalen. Selv om toppen har en forholdsvis beskjeden høyde (258 m.o.h) er dette punktet et av de fineste utsiktsstedene i Grenland. På klarværsdager ser man bemerkelsesverdig lang fra denne lille toppen innerst i Bymarka.

Våren 2008 kom det opp en stor fin gamme på toppen av Årdalsåsen. Gamma er et ypperlig tilholdsted om været skulle bli dårlig. Det er Porsgrunn og Omgens Turistforening som står bak gammeprosjektet, som også inkluderer andre tilsvarende gammer rundt omkring i Porsgrunns turområder. Dette er et ypperlig tiltak som også skoleklasser og barnehager vil kunne benytte seg av.

Ved Svinholtdammen - vest for Årdalsåsen - ligger et gammelt bjørnehi kun et titalls meter fra stien. Hiet ligger skjermet mellom bratte heng og er utformet som en hule i fjellet. Fra nordenden av dammen er det skiltet inn mot hula.

Blåmerket sti starter rett innved Jernbaneundergangen like nord for parkeringa. Her inne står en informasjonstavle med kartoversikt over løypemuligheter og ulike severdigheter innover i marka. Den første delen av løypa - opp lia - følger starten på den gamle presteveien mot Siljan, gjennom Bjørkedalen.

Et greit og fint terreng, men enkelte bratte lier med noe steinete underlag, må man beregne på turen. Ellers mye bra og god sti. På en liten del av løypa forekommer enkelte bløte partier, men dette er minimalt.

Lengde : 2 km (En vei)
Høydeforskjell : 220m.

Turmulighetene i bymarka, området mellom Vallermyrene og Bjørkedalen i øst, byr på et svært spennende og variert turlandskap. Dette bynære skogsområdet har et rikt, gjennomarbeida løypenett, med mange muligheter for egne valg av løyper. Utgangspunkter for turer inn i marka er flere.

Fra Vallermyrene:
Fra Høgskolen på Vallermyrene starter løypa innover i retning av Vannverket under Røysåsen. Stigningmessig er terrenget fra denne siden noe mer krevende, men innover åsen er det mange fine og jevne partier.
Lengde: 4 km, en vei.
OBS! Se titoppern.no for info om parkering.

Fra Bjørkedalen:
Løypa starter 200m vest for Nordre Lunde, og følger en liten traktorveien oppover mot toppen. Flogstadtjenn nær skolen er et greit utgangspunkt for turen, og ligger i kort gangavstand fra Lunde.
Lengde: 2,3 km, en vei.