Styret i Gautefall Turlag etter årsmøtet 2016  

Styret i Gautefall turlag 2016:

Bak fra venstre nestleder Brit Solberg Straume, sekretær Gerd Kjendalen og styremedlem Eldbjørg Lia Ettestad. Foran til venstre andre vara Jon Magne Aase og leder Kjell Peder Haugene. Kasserer Rolf Olsen og første vara Kari Vogsland var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Helene Røilid)

Styret 2016

Styreleder: 

Kjell Peder Haugene

Styremedlem: Brit Solberg Straume

Styremedlem: Rolf Olsen

Styremedlem: Gerd Kjendalen

Styremedlem: Eldbjørg Lia Ettestad

Varamedlem: Kari Vogsland

Varameldem: Jon Magne Aase