Gautefall Turlag ble stiftet i mai 2008 og er tilknyttet DNT Telemark og Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget på Gautefall har som formål å fremme et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv i heiområdene rundt Gautefall, både i Drangedal og Nissedal kommuner.    

Ti på topp for barn 0-12 år 2017

Last ned: Løypebeskrive ti på topp

Siste nyheter fra Gautefall

Styret i Gautefall Turlag etter årsmøtet 2016  

Styret i Gautefall turlag 2016:

Bak fra venstre nestleder Brit Solberg Straume, sekretær Gerd Kjendalen og styremedlem Eldbjørg Lia Ettestad. Foran til venstre andre vara Jon Magne Aase og leder Kjell Peder Haugene. Kasserer Rolf Olsen og første vara Kari Vogsland var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Helene Røilid)

Styret 2016

Styreleder: 

Kjell Peder Haugene

Styremedlem: Brit Solberg Straume

Styremedlem: Rolf Olsen

Styremedlem: Gerd Kjendalen

Styremedlem: Eldbjørg Lia Ettestad

Varamedlem: Kari Vogsland

Varameldem: Jon Magne Aase