Styret i Gautefall Turlag etter årsmøtet 2018

Styret i Gautefall turlag 2018: (Fra venstre til høyre)
Kari Vogsland, Gunhild Faremo, Knut Åkredalen, Karlien De Schuyteneer, Cecilie Røraas, Rolf Olsen, Eldbjørg Lia Ettestad. Ikke til stede når bildet ble tatt: Gerd Kjendalen.

Styret 2018

Styreleder: Karlien De Schuyteneer
Nestleder: Eldbjørg Lia Ettestad
Sekretær: Gerd Kjendalen
Kasserer: Rolf Olsen
Løypeansvarlig: Knut Åkredalen
Styremedlem: Cecilie Røraas
1. vara: Gunhild Faremo
2. vara: Kari Vogsland

I valgkomiteen:

Hilde Holte Gare
Kjell Peder Haugene
Olav Gautefald