Historie

DNT Telemark (tidligere Telemark Turistforening) ble stiftet 21. oktober 1887 av N. Kielland-Torkildsen. Her finner du DNT Telemark sin historie i grove trekk. 

Skien-Telemark Turistforening ble etablert i 1887 av bankier Torkildsen. De var ambisiøse og fikk i løpet av foreningens første år etablert hytte på Gaustatoppen 1893. 

Fra Gaustatoppen Turisthytte da.
Fra Gaustatoppen Turisthytte da. Foto: Narve Skarpmoen
Fra Gaustatoppen Turisthytte nå.
Fra Gaustatoppen Turisthytte nå. Foto: Marius Dalseg Sætre

Mogen Turisthytte ble etablert som en naturlig innfallsport til Hardangervidda og i den forbindelse satt de i drift rutebåt på Møsvatn, Fjellvåken. De etablerte også kollektivtransport til Tuddal og Gaustatoppen. De sørget for at gjestegårdene i Telemark fikk opplæring i service og hygiene.

Fra Mogen Turisthytte da.
Fra Mogen Turisthytte da. Foto: Arkiv
Fra Mogen Turisthytte nå.
Fra Mogen Turisthytte nå. Foto: DNT Telemark

Siden fikk de etablert Kalhovd Turisthytte som de overtok etter de store dam-utbyggingene i Kalhovd-området. Foreningen har også hatt hytter på Lifjell og Kikut, eid Mikaelshulen og hatt ansvaret for ruinene på Bratsberg. Ettersom foreningen vokste i størrelse og aktivitet ble det etablert forskjellige turgrupper og komiteer med forskjellige ansvarsområder.

Fra Kalhovd Turisthytte da.
Fra Kalhovd Turisthytte da. Foto: Arkiv
Fra Kalhovd Turisthytte nå.
Fra Kalhovd Turisthytte nå. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

I 1990 fikk foreningens sin første ansatte, for å avlaste korpset av frivillige med administrative oppgaver. I 2005 vedtok styret i Telemark Turistforening (som da var navnet) å styrke foreningens administrasjon for å imøtekomme dagens krav både fra det offentlige og fra publikum. Foreningens sekretær fikk tittel daglig leder og mandatet ble utvidet deretter. Hun fikk også hjelp av en kontormedarbeider. Dette ble starten på en endringsprosess som har pågått frem til i dag, og som fortsatt er aktiv.

Det er gjort viktige organisatoriske og strukturelle endringer for å tilpasse og synliggjøre foreningen som en fylkesorganisasjon tilpasset dagens samfunn. Viktige milepæler i arbeidet er navneendring i 2007, etablering av moderne informasjonssenter, endringa av driftsform og renome på hytter, etablering av lokallag, økt samhandling med det offentlige og tettere samhandling og påvirkning i DNT systemet. som en forening for hele fylket, og etablering av lokallag. 

I 2017 overtok DNT Telemark Øitangen på Jomfruland i Kragerø. En kystledhytte bestående av fire utleieenheter på et koselig hyttetun. 

Øitangen, Jomfruland.
Øitangen, Jomfruland. Foto: Marius Dalseg Sætre

I dag har DNT Telemark turlag i store deler av Telemark, som arrangerer fellesturer i nærområdet, merker løyper og vedlikeholder hytter. DNT Telemark har etablert et historieprosjekt, dette ansees som svært viktig for å ta vare på verdien av den kunnskap eldre ildsjeler innehar før den blir borte. 

Krokan, Norges første DNT-hytte.
Krokan, Norges første DNT-hytte. Foto: Marius Dalseg Sætre