Historie

Telemark Turistforening ble stiftet 21. oktober 1887 av N. Kielland-Torkildsen. Her finner du Telemark Turistforening sin historie i grove trekk. 

Skien-Telemark Turistforening ble etablert i 1887 Av bankier Torkildsen. De var ambisiøse og fikk i løpet av foreningens første år etablert hytte på Gaustatoppen 1893. Mogen ble etablert som en naturlig innfallsport til Hardangervidda og i den forbindelse satt de i drift rutebåt på Møsvatn, Fjellvåken. De etablerte også kollektivtransport til Tuddal og Gaustatoppen. De sørget for at gjestegårdene i Telemark fikk opplæring i service og hygiene.

Siden fikk de etablert Kalhovd Turisthytte som de overtok etter de store dam-utbyggingene i Kalhovd området. Foreningen har også hatt hytter på Lifjell og Kikut, eid Mikaelshulen og hatt ansvaret for ruinene på Bratsberg. Ettersom foreningen vokste i størrelse og aktivitet ble det etablert forskjellige turgrupper og komiteer med forskjellige ansvarsområder.

I 1990 fikk foreningens sin første ansatte, for å avlaste korpset av frivillige med administrative oppgaver. I 2005 vedtok styret i Telemark Turistforening å styrke foreningens administrasjon for å imøtekomme dagens krav både fra det offentlige og fra publikum. Foreningens sekretær fikk tittel daglig leder og mandatet ble utvidet deretter, hun fikk også hjelp av en kontormedarbeider. Dette ble starten på en endringsprosess som har pågått frem til i dag, og som fortsatt er aktiv. Det er gjort viktige organisatoriske og strukturelle endringer for å tilpasse og synliggjøre foreningen som en fylkesorganisasjon tilpasset dagens samfunn. Viktige milepæler i arbeidet er navneendring i 2007, etablering av moderne informasjonssenter, endringa av driftsform og renome på hytter, etablering av lokallag, økt samhandling med det offentlige og tettere samhandling og påvirkning i DNT systemet. som en forening for hele fylket, og etablering av lokallag. 

I dag har Telemark Turistforening 14 aktive turlaget fordelt rundt i fylket.

Telemark Turistforening har etablert et historieprosjekt, dette ansees som svært viktig for å ta vare på verdien av den kunnskap eldre ildsjeler innehar før den blir borte.