Klart det går Telemark

Om Klart det går Telemark

Et tur- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Gjennom tilbudet ønsker DNT Telemark å motivere til aktivitet og friluftslivsopplevelser i nærmiljøet, skape en sosial møteplass og ha fokus på mestring og glede sammen med andre.  

Klart det går Telemark ønsker at flere med funksjonsnedsettelser skal bli ivrige brukere av naturen.

Ta med familien og bli med på tur!

Kontakt prosjektleder Henrik Høilo for mer informasjon.

Klart det går Telemark
Klart det går Telemark Foto: Sissel Mogård

Turene er i utgangspunktet gratis, og det kreves ikke medlemskap i DNT for å delta. Mat og drikke ordner deltagerne selv. Noen av turene vil bli spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere.

Kontakt:

Prosjektleder Klart det går Telemark: henrik.hoilo@dnt.no

Vi har nå laget to brosjyrer for universelt utformede turer. En for Grenland og en for hele Telemark. Last ned ved å klikke på knappene under.

Bli med i Klart det går Telemark Facebook-gruppa: