24 300 km med turstier
Tilgang til, og rabatt på, 550 hytter i hele Norge
Utallige naturopplevelser for livet
Foto: Hans Inge Hagen

Medlemsfordeler og priser

Som medlem får du medlemspris på DNTs 550 hytter, rabatt på turutstyr på DNTs tursentre ​​​​​​​og i nettbutikken, medlemsbladet Fjell og Vidde, tilbud om turer og kurs over hele landet, og mye mer. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger på overnatting.