Utforsk dine nærturer

Du trenger ikke å dra langt for de gode turopplevelsene! 

Her i Telemark har turlag rydda og merka mange hundre nærturer. Dette er alt fra toppturer få kilometer fra bysentrum til skogsvandringer blant flotte vann og viktige kulturminner. Her finner du noen av disse turene, sortert etter område.

Foto: Preben Herregården

Finn en tur nær deg:

Foto: Steinar Skilhagen, Knut Åkredalen, Petter Hareide, Leif Weltzin, Anja Haugerud, Thor Olav Sørensen, Katrine Tellsgård, Hans Inge Hagen, Tommy Olsen, Morten Stein, Venke Gulli Friberg, Eirin Frantzen.​​​​​​​

Benytt sjansen til å oppdage nye steder i ditt nærområde og besøk helst steder som er mindre trafikkert. Vis hensyn, hold avstand og ha FHIs retingslinjer i bakohodet. God nærtur! 

Har du et turforslag?

Har du forslag til turer som ikke er å finne i våre lister? Da er det mulig å få disse gjort tilgjengelige for andre via appen ved å ta kontakt med oss med følgende informasjon:

Tur-/stedsbeskrivelse: en liten tekst, et par linjer, om turen eller stedet. Hvordan kommer man seg dit? Er det en merket sti? Kan man ta bussen dit? Er det en parkeringsplass der? Skriv gjerne om det er noe spesielt å se underveis på turen eller om det er plasser med fin utsikt underveis.

Turpost: dette er et punk (topp, vann, gapahuk etc.) som du ønsker skal bli mulig å registrere et besøk ved. For å få dette punktet på rett plass i appen må enten GPS-kooridnatene til punktet, eller et skjermbilde av kartet på mobilen som viser hvor puinktet er, sendes til oss.

Bilder: et par bilder som viser til selve stedet eller turen man gjerne vil vise frem. Bildene må være i ok kvalitet og ikke vise enkeltpersoner, men gjerne utsikt eller noe konkret fra turen/stedet som kan være med å «selge» turen.

GPX: Hvis turen følger en merket løype eller en tråkket sti, vil det enkleste være å sende oss GPX-filen av turen dit. Da sikrer vi at andre som ønsker å gå turen får et så presist bilde av hvor turen går som mulig. Husk å redigere GPX-fila før den sendes til oss.  

Klikk her for å laste ned malen for hvordan man legger ut turer på UT.no

Send tur-/stedsbeskrivelse, turpost, bilder og GPX/koordinater direkte til DNT Telemark sin nærtursansvarlige Michael.Quist@dnt.no eller ditt lokale turlag.