Organisasjonen

DNT Telemark er en paraplyorganisasjon for 9 lokale turlag og 3 selvstendige Barnas Turlag i tillegg til DNT fjellsport Telemark, DNT ung Telemark og DNT junior-gruppene. Målet er at alle i Telemark skal ha et lokalt turlag. Sammen drifter vi hytter, merker stier og arrangerer turer.  Administrasjonen og styret skal legge til rette for at de lokale gruppene får utført sine oppgaver.

Styret 

Styret i DNT Telemark består av 7 styremedlemmer og 6 varamedlemmer. Se styret her. 

Visjon, verdier og veivalg

DNT Telemarks visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen. 

Vedtekter 

DNT Telemarks vedtekter ble sist revidert og vedtatt på årsmøte 31. mars 2017. Last ned vedtekter her

Administrasjon

Administrasjonen består av flere ansatte som holder til i Friluftslivets hus i Torggata 15 i Skien.  

Årsberetning

Årsrapporten sammenfatter DNT Telemarks viktigste arbeid i året som gikk. Last ned årsrapporten her

Årsmøte

DNT Telemarks øverste organ. Består av delegater fra lokale turlag over hele fylket. Se protokoll for årsmøtet her

Vårt samfunnsansvar

Vi ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole. DNT Telemark
Foto: Olav Holta