Organisasjonen

DNT Telemark er en paraplyorganisasjon for 8 lokale turlag og 3 selvstendige Barnas Turlag i tillegg til DNT fjellsport Telemark og DNT ung Telemark. Målet er at alle i Telemark skal ha et lokalt turlag. Sammen drifter vi hytter, merker stier og arrangerer turer.  Administrasjonen og styret skal legge til rette for at de lokale gruppene får utført sine oppgaver.

Styret 

Styret i DNT Telemark består av 7 styremedlemmer og 6 varamedlemmer. Se styret her. 

Visjon, verdier og veivalg

DNT Telemarks visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen. Verdiene skal gjenspeiles i foreningenes tilbud.

Vedtekter 

DNT Telemarks vedtekter ble sist revidert og vedtatt på årsmøte 31. mars 2017. 

Last ned vedtekter her

Administrasjon

Administrasjonen består av flere ansatte som holder i til i Nedre Hjellegate 2 i Skien. 

Årsberetning

Årsrapporten sammenfatter DNT Telemarks viktigste arbeid i året som gikk, og gir et bilde av bredden i våre aktiviteter. 

Last ned årsrapporten her

Årsmøte

Årsmøtet er DNT Telemarks øverste organ og består av delegater fra DNT Telemarks lokale turlag over hele fylket.

Se protokoll for årsmøtet her

Vårt samfunnsansvar

DNT Telemark ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole.