På nye stier

Om det praktiske arbeidet

I på nye stier er vi ute uansett vær, men justerer opplegget om det er skikkelig utrivelig. Arbeidsoppgavene består av klipping, merking, flytting av kvist med mere. Vi bruker enkle verktøy og det stilles ingen krav til erfaring fra skogsarbeid eller tilsvarende arbeid. Stiryddingen er med andre ord for alle uansett fysisk form og tidligere jobberfaring med det er viktig å påpeke at man bruker kroppen gjennom hele dagen. Det er rom for å jobbe i sitt eget tempo og alle får enkel opplæring i stirydding.

Målsetning

Å være i fysisk aktivitet i naturen gjennom arbeidspraksis i løyperyddingstiltaket. Ta del i en meningsfull aktivitet og å oppnå best mulig helse, oppleve mestring, trygghet, mening, respekt og verdsetting i dagliglivet gjennom å styrke sosiale nettverk og muligheter på arbeidsmarkedet. Få gode opplevelser med fysisk aktivitet i naturen.