Våre publikasjoner

DNT Telemark gir ut medlemsbladet Kjentfolk, turprogram, og sommeravisen Turglede, samt flere mindre brosjyrer. I tillegg får medlemmer tilsendt Fjell og Vidde og årbok fra DNT.

Turprogram

Dette er et årlig turprogram som dekker turer i hele Telemark. Klikk på ønsket utgave for PDF-versjon:

Turprogram 2020

Turprogram 2019

Turprogram 2018

Turprogram 2017 

Turprogram 2015

Kjentfolk

Dette er høstutgaven av DNT Telemarks medlemsblader. Klikk på ønsket utgave for PDF-versjon:

Kjentfolk 2019

Kjentfolk 2018

Kjentfolk 2017

Kjentfolk 2016

Kjentfolk 2015

Kjentfolk 2014

Turglede

Dette er vårutgaven av DNT Telemarks medlemsblader. Klikk på ønsket utgave for PDF-versjon:

Turglede 2019

Brosjyrer for universell utforming

Dette er to brosjyrer med turer som er mulig å både gå og trille. Den ene brosjyra dekker hele Telemark og den andre dekker Grenland. Klikk på ønsket utgave for PDF-versjon:

En tur for alle Telemark - lastes ned her

En tur for alle Grenland - lastes ned her

Kjentfolk-kalender

Kalender med bilder fra Telemark. Klikk på teksten under for å se kalenderen i PDF-format:

Kjentfolk-kalender 2015

TurboTrykk 

Turprogram for Barnas Turlag i Telemark, med aktiviteter og smarte tips til familier på tur. Klikk på teksten under for å se turprogrammet i PDF-format:

TurboTrykk 2015

Fjell og Vidde

Fjell og Vidde er et spesialblad for friluftsliv på fjellet, i skogen og langs kysten. Bladet kommer med seks utgivelser i året og distribueres gratis til medlemmer av DNT.

Se mer om Fjell og Vidde her ​​​​​​​

DNTs årbøker har blitt utgitt i en ubrutt rekke fra foreningens stiftelse i 1868. De representerer et enestående kildemateriale både til DNTs egen historie og til landets historie innen friluftsliv, kulturhistorie og naturvern.