Våre publikasjoner

DNT Telemark gir ut medlemsbladet Kjentfolk, turprogram, og sommeravisen Turglede, samt flere mindre brosjyrer. I tillegg får medlemmer tilsendt Fjell og Vidde og årbok fra DNT.

Turprogram

Her finner du turprogrammet for 2019

Her finner du turprogrammet for 2018

Her finner du turprogrammet for 2017 

Her finner du turprogrammet for 2015
Kjentfolk

Dette er høstutgaven av DNT Telemarks medlemsblader. Se magasinet her:

Kjentfolk 2918

Kjentfolk 2017

Kjentfolk 2016

Kjenfolk 2015

Kjentfolk 2014


Turglede

Dette er vårutgaven av DNT Telemarks medlemsblader.

Se PDF format av avisen her:

Turglede 2018

Turglede 2016

Turglede 2015


Brosjyrer for universell utforming

En tur for alle Telemark - lastes ned her

En tur for alle Grenland - lastes ned her

Kjentfolk – Kalender

Dette er et flott kalenderprogram med alle våre turer fra måned til måned som ble gitt ut tidligere. 

Se kalenderen her: Kjentfolk kalender 2014

TurboTrykk 

Dette er et turprogram med aktiviteter og smarte tips og trist for Barnas Turlag Telemark

Se TurboTrykk magasinet her:

TurboTrykk 2015

Fjell og Vidde

Fjell og Vidde er et spesialblad for friluftsliv på fjellet, i skogen og langs kysten. Bladet kommer med seks utgivelser i året og distribueres gratis til medlemmer av DNT.

Se mer om Fjell og Vidde her ​​​​​​​

​​​​​​​

Ungdomsbladet UT 

Dette magasinet ble tidligere sendt ut til alle våre ungdomsmedlemmer. 

DNTs årbøker har blitt utgitt i en ubrutt rekke fra foreningens stiftelse i 1868. De representerer et enestående kildemateriale både til DNTs egen historie og til landets historie innen friluftsliv, kulturhistorie og naturvern.