Seljord Turlag

Seljord Turlag ble etablert 22. november 2012.

Seljord Turlag samarbeider tett med andre frivillige lag og med kommunen. Laget har hatt en aktiv rolle i å samle turlagene rundt Lifjell til mer helhetlig tenkning for turområdet, og har satt i gang et bro- og sykkel prosjekt som vil kople mange løyper i området sammen.

Vi har også et Barnas Turlag spesielt rettet mot barn fra 0-12 år, som fremover vil sette sammen spennende og morsomme turer for barnefamilier.

Turgrupper under Seljord Turlag:

Trykk på logoen under for mer informasjon.

Neste tur med Seljord Turlag:

Ingen kommende aktiviteter.

Styret:

Leder Asbjørn Storrusten
Nestleder Janne Fjellheim
Kasserer Trea Stoelwinder
Styremedlem Marlie K. Liane
Styremedlem / leder Barnas Turlag Mirjam Th. Schade
Styremedlem / leder turgruppa Hans Inge Hagen
Varamedlem Torunn Raftevold Rue